Tuti Widjastuti


EFFECT OF PRODUCT BIOPROCESS SHRIMP WASTE AS NUTRIENT CONCENTRATE IN THE RATION ON CHARACTERISTIC CARCASS NATIVE CHICKEN STARTER PERIOD

Tuti Widjastuti, Abun, Lovita Adriani, Kiki Haetani

Abstract
    Waste-product frozen shrimp processing industry is contains 43.41% crude protein, 18.25 percent crude fiber, 7.27 percent crude fat, 5.54 percent calcium, 1.31 percent phosphorus, and the gross energy 3892 kcal/kg, but also contains chitin 20:11%. One effort to convert organic material into useful new products is to use microbes through bioprocess. Bioprocess waste-product shrimp namely nutrient concentrate, can be done through the stages deproteinated using Bacillus licheniformis, and demineralizated with Lactobacillus sp. and terminated by Saccharomyces cereviseae have a better protein digestibility value. The aim of the research was to evaluate characteristic of carcass native chickens to using nutrient concentrate in the ration. 150 DOC native chickens were raised in cages until eight weeks old. This experiment was conducted completely randomized design, six nutrient concentrate levels in the ration, namely R0 = basal ration without nutrient concentrate with (crude protein 15%, ME 2750 Kcal/kg), R1= ration contained 5% nutrient concentrate R2= ration contained 10% nutrient concentrate), R3= ration contained 15% nutrient concentrate, R4= ration contained 20% nutrient concentrate, and R5 = standard ration high protein without nutrient concentrate (crude protein 18%, ME 2750 kcal/kg) and repeated five times. Data were analyzed using analysis of variance and Duncan,s multiple range test. Variable analysis were final body weight, percentage of carcass, cholesterol and protein content of native chicken starter period. The results showed that treatment using nutrient concentrate in the ration was significant effect on final body weight and carcass percentage, but was no significant effect on cholesterol and protein carcass native chicken. The conclusion of experiment that by giving 10% nutrient concentrate in the ration gave the best of carcass quality and gave the same response with the standard ration (ration of 18% protein content).

Key words: Bioprocess product, shrimp waste, nutrient concentrate, carcass


EFECTUL PRODUSELOR BIOPROCESATE DIN DEŞEURILE DE CREVEŢI UTILIZATE CA ŞI NUTRIENT CONCENTRAT ÎN RAŢIA ALIMENTARĂ ASUPRA CARACTERISTICILOR CARCASEI PUILOR AFLAŢI ÎN PERIODA STARTER

Tuti Widjastuti, Abun, Lovita Adriani, Kiki Haetani

Rezumat
    Deşeurile care provin din industria prelucrării creveţilor conţin 43,41% proteină brută, 18,25% fibră brută, 7,27% grăsime brută, 5,54% calciu, 1,31% fosfor, energie brută 3892 kcal/kg şi deasemenea conţin chitină în proporţie de 20,11%. O modalitate de a converti materiale organice în noi produse folositoare este aceea de a utiliza microbii prin intremediul bioprocesării. Produsul obţinut prin bioprocesare deşeurilor de creveţi numit şi nutrient concentrat poate fi obţinut prin deproteinizare folosind Bacillus licheniformis şi prin demineralizare cu Lactobacillus sp. fiind finalizată cu ajutorul Saccharomyces cereviseae, având o mai bună valoare a digestibilităţii proteinelor. Scopul acestui studiu a fost de a evalua caracteristicile carcaselor de pui la folosirea nutrientului concentrat în raţia lor alimentară. 150 de pui din rasa DOC au fost crescuţi în cuşti până la vârsta de opt saptămâni. Acest experiment s-a efectuat după un protocol complet randomizat, cu şase nivele de nutrient concentrat în raţia alimentară, şi anume R0=raţia de bază fără nutrient concentrat (proteină brută 15%, ME 2750 Kcal/kg), R1=raţie conţinând 5% nutrient concentrat, R2=raţie conţinând 10% nutrient concentrat, R3=raţie conţinând 15% nutrient concentrat, R4=raţie conţinând 20% nutrient concentrat şi R5=raţie standard cu un conţinut ridicat de proteină dar fără nutrient concentrat (proteină brută 18%, ME 2750 kcal/kg) şi s-a repetat de cinci ori. Datele au fost analizate folosind analiza varianţelor şi testul Duncan. În final variabilele analizate au fost masa corporală, procentul din carcasă, conţinutul de coleterol şi de proteină a puilor aflaţi în perioada starter. Rezultatele arată că tratamentul cu nutrient concentrat adăugat în raţie are un efect semnificativ asupra greutăţii finale şi asupra procentului din carcasă, dar nu s-a observat nici un efect semnificativ asupra colesterolului şi a proteinelor. Concluzia acestui experiment este că administrarea a 10% nutrient concentrat în raţie dă cea mai bună calitate a carcasei şi are acelaşi efect cu cel al raţiei standard (raţie cu un conţinut de 18% proteină).

Cuvinte cheie: produse obţinute prin bioprocesare, deşeuri creveţi, nutrient concentrat, carcasă