Tatiana Boclaci


COMPARATIVE STUDY OF QUALITY INDICATORS OF FODDER BEET CULTIVATED WITH FUND OF WORMCOMPOST AND ORGANIC FERTILIZER

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Abstract
    The purpose of research consisted in the comparative study of indicators of quality of fodder beet cultivated with crude worm compost and liquid organic fertilizer obtained from this. Materials for research were used two types of fertilizers (worm compost, liquid fertilizer) of sorts of fodder beet Ekkendorfskaya. In the experiment were used three lots with an area of 0.5 acres (one - control and two experimental), which were cultivated with fodder beet.
    Analyzing the results it was found the role of organic fertilizers (crude worm compost and liquid organic fertilizer obtained from it) on indicators of quality of fodder beet. It can be concluded that both organic fertilizers have influenced positively on improving the quality of fodder beet diminishing the amount of nitrates 55.88% - 88.08% (in leaves) and 4.72% - 85.74% (in crops stern) also increasing the amount of total nitrogen by 1.90% - 30.88% (leaves) and with 14.10% - 57.31% (in crops stern).

Key words: indicators of quality, liquid fertilizer, fodder beet, worm compost


STUDIU COMPARATIV A INDICILOR DE CALITATE LA SFECLA FURAJERĂ CULTIVATĂ PE AGROFOND DE VERMICOMPOST ŞI ÎNGRĂŞĂM├éNT ORGANIC

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Rezumat
   Scopul efectuării cercetărilor a constat în studiul comparativ al indicatorilor de calitate a sfeclei furajere cultivată cu fond de viermicompost brut şi fertilizant organic lichid obţinut din acest. Materiale pentru cercetare au fost folosite două tipuri de fertilizanţi (viermicompostul, fertilizantul lichid) din soiul de sfecla furajeră Ekkendorfskaya. În experiment au fost folosite trei loturi cu suprafaţa de 0,5 ari, (unul - martor şi două experimentale), care au fost cultivate cu sfeclă furajeră. Prin analiza rezultatelor obţinute a fost constatat rolul fertilizanţilor organici (viermicompostului brut şi fertilizantului organic lichid obţinut din acesta) asupra indicatorilor de calitate a sfeclei furajere. Se poate de concluzionat că ambii fertilizanţi organici au influenţat pozitiv asupra ameliorării calităţii sfeclei furajere diminuînd cantitatea de nitraţi cu 55,88% - 88,08% (în frunze) şi 4,72% - 85,74% (în rizocarpii), totodată sporind valoarea azotului total cu 1,90% - 30,88% (în frunze) şi cu 14,10% - 57,31% (în rizocarpii).

Cuvinte cheie: fertilizant lichid, indicatorii de calitate, sfeclă furajeră, viermicompost