Susana Modvala


THE TECHNOLOGY OF PASTORAL BEEKEEPING

Susana Modvala, N. Eremia, Elena Scripnic

Abstract
    The purpose of the research was to study honey bee colony dynamics, the areas of nectar and pollen producing crops and the improvement of the technology of pastoral beekeeping. The melliferous plants in Moldova can keep four and a half times the number of bee colonies that are registered nowadays. To increase the productivity and the production of qualitative honey, pastoral beekeeping based on various melliferous sources and in different ecological areas, and the correct performance of processes of care and exploitation of bee colonies are recommended.

Key words: bee colony, nectar and pollen producing crop, technology, pastoral beekeeping


TEHNOLOGIA STUPĂRITULUI PASTORAL

Susana Modvala, N. Eremia, Elena Scripnic

Rezumat
    Scopul cercetărilor constă în studiul dinamicii familiilor de albine, suprafeţelor culturilor nectaro-polinifere şi perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoral. Baza meliferă Republicii Moldova poate asigura întreţinerea de 4,5 ori mai multe familii de albine decât sunt înregistrate la momentul actual. Pentru sporirea productivităţii şi obţinerii mierii de albine de calitate se recomandă utilizarea stupăritului pastoral la diverse surse melifere şi zone ecologice, executarea corectă a proceselor tehnologice de îngrijire şi exploatare a familiilor de albine.

Cuvinte cheie: familii de albine, culturi nectaro-polinifere,tehnologie, stupărit pastoral