Sabina Andra Neculai-Văleanu


DYNAMIC OF THE SPERM DNA INTEGRITY IN FROZWN-THAWED SEMEN FROM ENDANGERED GREY STEPPE BREED BULLS

Sabina Andra Neculai-Văleanu, D.L. Dascălu, A.M. Ariton, M. Davidescu, Elena Ruginosu, G. Nacu, Şt. Creangă

Abstract
    Aim of the study The purpose of this study was to evaluate the dynamic of the sperm DNA integrity of spermatozoa from endangered Grey Steppe cattle breed bulls in order to establish the potential use of sperm DNA fragmentation (SDF) assay for improving the routine fertility screening in the conservation program.
    Material and methods Cryopreserved semen doses from two Grey Steppe bulls were thawed by placing the straws into a water bath at 38°C for 30 seconds.The dynamic of the sperm DNA integrity was analyzed by determining the sperm DNA fragmentation index using the Toluidine blue stain at T0 moment and subsequentely after 3, respectively 6 hours of incubation at 38°C, in a incubator. Briefly, wet smears were fixed in acetone:ethanol, washed, hydrolized in HCl and stained with Toluidine Blue.
    Results Variability of percentages of spermatozoa with fragmented DNA was assessed in 2 Grey Steppe bulls. In the case of both bulls, the sperm DNA fragmentation index (DFI%) increased progresively during the 6 hours incubation, when the hightest DNA fragmentation index (DFI) was observed, 7.5% in bull 2, respectively, 4.5% in bull 1. At T0, the DFI% was greater for Bull 2, a value of 3.5% being registered as compared to bull 1, in which the DFI% was 2.5%.
    Conclusions The semen from the two Grey Steppe bulls analyzed in this study presented moderate DNA fragmentation index and may be used for AI and IVF in conservation program of the Grey Steppe breed.

Key words: sperm chromatin, Grey Steppe, bull, spermatozoa


DINAMICA INTEGRITĂŢII ADN-ULUI SPERMATIC LA MATERIALUL SEMINAL CONGELAT-DECONGELAT DE LA TAURI DIN RASA SURĂ DE STEPĂ

Sabina Andra Neculai-Văleanu, D.L. Dascălu, A.M. Ariton, M. Davidescu, Elena Ruginosu, G. Nacu, Şt. Creangă

Rezumat
    Obiective Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua dinamica integritătii ADN-ului spermatic la taurii din rasa de bovine Sură de Stepă pentru de a stabili potenţialul utilizării indexului de fragmentare a ADN-ului spermei ca metodă de screening pentru imbunătătire fertilităţii în cadrul programului de conservare a rasei.
    Material şi metode Doze de material seminal crioconservat provenite de la doi tauri din rasa Sură de Stepă au fost dezgheţate prin plasarea paietelor într-o baie de apă la 38 ° C timp de 30 de secunde. Pentru a analiza dinamica integritătii ADN-ului spermatic, indicele de fragmentare al ADN-ul spermatic a fost determinat utilizând coloraţia pe bază de albastru de Toluidine la momentul T0, după 3 ore de incubare la 38°C, respectiv 6 ore de incubare. Pe scurt, frotiuri umede au fost fixate în acetonă: etanol, spălate, hidrolizate în acid clorhidric şi ulterior colorate cu albastru de toluidină.
    Rezultate Variabilitatea procentului de spermatozoizi cu ADN fragmentat a fost evaluată în cazul a 2 tauri din rasa Sură de Stepă. În cazul ambilor tauri, indicele de fragmentare a ADN-ului spermatozoizilor (%) a crescut progresiv în timpul incubării de 6 ore, când s-a observat cea mai ridicată valoare 7,5% în cazul taurului 2, respectiv, 4,5% în cazul taurului 1. La T0, indicele de fragmentare a ADN-ului spermatic a fost mai mare pentru taurul 2, înregistrându-se o valoare de 3,5%, comparativ cu taurul 1, la care s-a observat o valoare 2,5%.
    Concluzii Materialul seminal de la cei doi tauri din rasa Sură de Stepă incluşi în acest studiu a prezentat un indice de fragmentare a ADN-ului moderat, astfel încât poate fi utilizat pentru IA (inseminare artificială) şi FIV în program de conservare a rasei Sură de Stepă.

Cuvinte cheie: cromatina spermatica; Sură de Stepă; taur; spermatozoid