Roxana Nicoleta Raţu


RESEARCH REGARDING THE QUALITY OF MELTED CHEESE SOLD IN ROMANIA

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Abstract
    Although cheese is a disputed by nutritionists because of melting salts used in processing, it comes second on the cheese market in Romania. In this paper I intend to look physico-chemical indicators of quality product,, with cream cheese "made in different units diferite (Clever, Hochland, Sibiana, Albalact şi Oke). Followed indicators were humidity (%) dried matter (%) fat (%) protein (%) salt (%) and pH value.
    For water content, the highest values were found for the product marketed under the brand Albalact (70.478 ± 1.004%), while the lowest were recorded at Oke cheese (57.668 ± 1.003%). Regarding the fat content, the highest average value was recorded at Oke (22.00 ± 0.998%) followed by Hochland (20.10 ± 1.000%), Sibiana (17.00 ± 1.000%) Clever (15, 00 ± 0.984%) and Albalact (9.00 ± 1.000%).
    Protein levels ranged from 5.09 ± 0.986% (Sibiana) and 14.65 ± 1.006% (OKE) and the salt from 0.7 ± 1.069% (Oke) and 1.3 ± 0.877% (Sibiana). PH data we obtained were 6.57 ± 0.048 at Sibiana, Hochland 0.008 ± 6.47, 5.96 ± 0.043 Albalact, 5.95 ± 6.08 0.029 ± 0.022 Clever and at Oke.
    We can affirm that the best qualitative indicators followed were registered with cream cheese manufactured by Oke, although specialized market research firms Hochland places the product preferred by consumers in our country.

Key words: melted cheese, quality, fat, salt


CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA BRÂNZEI TOPITE COMERCIALIZATE PE PIAŢA DIN ROMÂNIA

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Rezumat
    Deşi brânza topită este un produs contestat de nutriţionişti datorită sărurilor de topire folosite în procesare, aceasta ocupă a doua poziţie pe piaţa brânzeturilor din România. În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm indicatorii fizico-chimici de calitate la produsul "Brânză topită cu smântâna" fabricată în unităţi diferite (Clever, Hochland, Sibiana, Albalact şi Oke). Indicatori urmăriţi au fost umiditatea (%), SU (%), grăsimea (%), proteinele (%), sarea (%) şi valoarea pH.
    Pentru conţinutul de apă, valorile cele mai ridicate au fost evidenţiate în cazul produsului comercializat sub brandul Albalact (70,478±1,004%), iar cele mai scăzute s-au înregistrat la brânza Oke (57,668±1,003%). Referitor la conţinutul de grăsime, valoarea medie cea mai mare s-a înregistrat la Oke (22,00±0,998%) fiind urmată de Hochland (20,10±1,000%), Sibiana (17,00±1,000%), Clever (15,00±0,984%) şi Albalact (9,00±1,000%).
    Nivelul proteinelor a oscilat între 5,09±0,986% (Sibiana) şi 14,65±1,006% (Oke), iar cel al sării între 0,7±1,069% (Oke) şi 1,3±0,877% (Sibiana). Pentru pH, datele obţinute de noi au fost de 6,57±0,048 la Sibiana, de 6,47±0,008 Hochland, 5,96±0,043 Albalact, 5,95±0,029 Clever şi de 6,08± 0,022 la Oke.
    Putem afirma că cele mai bune niveluri ale indicatorilor calitativi urmăriţi au fost înregistraţi la brânza topită cu smântână fabricată de Oke, deşi studiile de piaţă ale firmelor specializate plasează produsul Hochland în topul preferinţelor consumatorilor din ţara noastră.

Cuvinte cheie: brânză topită, calitate, grăsime, sare