M.G. Usturoi


STUDY OF CERTAIN FACTORS AFFECTING TABLE EGGS SORTING ON WEIGHT CLASSES

M.G. Usturoi

Abstract
    The research has been carried out in a table eggs sorting plant and focused on the dynamics of eggs yield and on the weight of the eggs issued from two laying farms. Two experimental factors were introduced: the farming system (cages and aviary) and fowl age (27, 28, 29 and 30 weeks old). Eggs were calibrated in accordance with the protocol concluded between the sorting plants and the beneficiaries (supermarkets) on 4 weight classes (53-63g; 63-73g; 73-80g; above 80g). The data acquired throughout the 4 study weeks revealed an increase of the eggs yield in both kinds of farming systems (+18.43% in aviary and +18.60% in cages), due to the laying peak period. Another finding was that the proportion of broken or unmarketable eggs increased (+0.03% in aviary system; +0.06% in cage system), due to a shell thickness decrease. It was recorded an increase of the eggs amount yielded in weight categories "63-73 g" (+48.48% in aviary and +44.74% in cage), "73-80 g" (+1.69% and +2.62%) as well as "above 80 g" (+0.27% in both farming systems) and, also, a decrease of those belonging to the lowest weight class, "53-63 g" (-51.37% in aviary and -46.7% in cage); these due to the fact that eggs size is reversely correlated with the laying rate. The results suggest that fowl age and farming system affects both eggs yield level and their weight.

Key words: factors, influence, eggs, sorting, weight, classifying


STUDIUL UNOR FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ REPARTIZAREA OUĂLOR DE CONSUM PE CLASE DE GREUTATE

M.G. Usturoi

Rezumat
    Cercetările au fost efectuate într-o staţie de sortare a ouălor pentru consum şi a vizat evoluţia producţiei numerice de ouă şi a greutăţii ouălor provenite din 2 ferme de producţie; variabilele experimentale au fost reprezentate de sistemul de exploatare aplicat păsărilor producătoare (creştere în baterie şi respectiv, la volieră) şi de vârsta acestora (27, 28, 29 şi respectiv, 30 săptămâni). Calibrarea ouălor s-a făcut în conformitate cu contractul încheiat între staţia de sortare şi supermarketurile beneficiare, pe 4 clase de greutate (53-63g; 63-73g; 73-80g; peste 80g). Datele obţinute în cele 4 săptămâni de control au indicat o creştere a numărului de ouă preluat din fermele de producţie (cu 18,43% în cazul celei dotate cu voliere şi cu 18,60% la cea prevăzută cu baterie), pe fondul instalării perioadei de vârf a ouatului. O altă constatare a fost că ponderea ouălor sparte+improprii comercializării a crescut (cu 0,03% la găinile din volieră şi cu 0,06% la cele din baterie), datorită reducerii grosimii cojii minerale. De asemenea, a fost înregistrată o creştere a numărului de ouă din grupele de greutate 63-73g (cu 48,48% la volieră şi cu 44,74% la baterie), 73-80g (cu 1,69% şi respectiv, cu 2,62%) şi peste 80g (cu 0,27% în ambele cazuri), dar şi o reducere numerică a celor din grupa de greutate 53-63g (cu 51,37% în cazul celor provenite din volieră şi cu 46,7% la cele din baterie); explicaţia pentru această stare de fapte este aceea că mărimea (greutatea) ouălor se află într-o corelaţie invers proporţională cu intensitatea de ouat Rezultatele obţinute indică faptul că vârsta păsărilor şi sistemul de exploatare influenţează numărul de ouă produs, dar şi greutatea acestora.

Cuvinte cheie: factori, influenţă, ouă, sortare, greutate, clasificare