Lorena Dediu


ASSESSMENT OF SOME BIOMETRIC TRAITS FOR DIFFERENT LINES OF STELLATE STURGEON IN EARLY LARVAL DEVELOPMENT PERIOD

Lorena Dediu, Angelica Docan, V. Cristea, Marilena Maereanu, Iulia Grecu

Abstract
    The study aims to establish growth pattern during early larval development of sturgeons obtained from crossbreeding of genitors with different origins (wild and aquaculture), from the time of hatching until the yolk sac resorption. To characterize the growth of larvae for the first 7 days post hatch (dph) following biometric characters were evaluated: total length (L), preanal length (PAL), yolk sac length (YSL), the maximum height of the yolk sac (YSH) and height –length report HL = YSH/YSL (for characterizing yolk sac shape). Study of the morphometric traits revealed slightly differences between tested groups.

Key words: sturgeons, aquaculture, morphometry, growth pattern


EVALUAREA UNOR CARACTERE BIOMETRICE PENTRU DIFERITE LINII DE PASTRUGA ÎN TIMPUL DEZVOLTĂRII LARVARE TIMPURII

Lorena Dediu, Angelica Docan, V. Cristea, Marilena Maereanu, Iulia Grecu

Rezumat
    Studiul are drept scop stabilirea unor modele de creştere în timpul dezvoltării larvare timpurii la sturionii obţinuti din incrucisarea unor genitori cu origini diferite (sturioni sălbatici şi de acvacultură), din momentul eclozarii până la resorbţia sacului vitelin. Pentru a caracteriza creşterea larvelor în primele 7 zile post eclozare au fost evaluate următoarele caractere biometrice: lungimea totală (L), lungimea preanala (PAL), lungimea sacului vitelin (YSL), înălţimea maximă a sacului vitelin (YSH ) şi raportul înălţime-lungime HL = YSH / YSL (pentru caracterizarea formei sacului vitelin). Studiul caracterelor morfometrice a relevat diferenţe notabile intre grupurile testate.

Cuvinte cheie: sturioni, acvacultură, morfometrie, modele de creştere