Larisa Caisîn


INFLUENCE OF ADSORBENT VITACORM REO-AG ON NUTRIENTS DIGESTIBILITY IN BREEDING GILTS

Larisa Caisîn, Ludmila Bivol, V. Vrancean

Abstract
    The purpose of the scientific research was to analyze the digestibility of nutrients in local fodders by breeding gilts under the influence of the adsorbent Vitacorm REO-AG. The gilts were divided into four groups CG, EG1, EG2, EG3, on the principle of analogy, three head each. The animals in the control group were fed with basic compound feed. In the experimental groups the basic compound feed was supplemented with the adsorbent Vitacorm REO-AG at different levels - 1.0, 1.5 and 2.0 kg/t, respectively. The researches were carried out at the enterprise "Moldsuinhibrid". The utilization of the preparation Vitacorm REO-AG had a positive effect on nutrient digestibility in the gilts in all the experimental groups compared with the control group. The digestibility of dry substances in EG3 was higher by 1.28 or 1.51 % (P≤0.1) and of the organic substance - by 1.04 or 1.20 % (P≤0.01); the protein digestibility coefficient increased by 1.88 or 2.37 %, of fats - by 0.80 or 1.07 %, of cellulose - by 0.87 or 1.48 %, and of NFE - by 0.90 or 0.97%, in comparison with the control group. The supplementation of the fodder for the breeding gilts with the adsorbent Vitacorm REO-AG at the level of 2.0 kg/t proved to be more effective.

Key words: digestibility, fodder, adsorbent, breeding gilt


INFLUENŢA ADSORBENTULUI VITACORM REO-AG ASUPRA DIGESTIBILITĂŢII SUBSTANŢELOR NUTRITIVE LA SCROFIŢELE DE PRĂSILĂ

Larisa Caisîn, Ludmila Bivol, V. Vrancean

Rezumat
    Scopul cercetărilor ştiinţifice a fost de a aprecia digestibilitate substanţelor nutritivea a furajelor autohtone de către scrofiţele de reproducere sub influenţa adsorbentului Vitacorm REO-AG. Scrofiţelor au fost repartizate conform grupelor analoage a cîte 3 capete în patru loturi LM şi LE1, LE2, LE3, animalele din lotul martor au fost furajate cu nutreţ combinat de bază iar în loturile experimentale nutreţul combinat de bază a fost suplinit cu adsorbent Vitacorm REO-AG la diferite nivele 1,0, 1,5 şi 2,0 kg/t, corespunzător. Cercetările sau petrecut în incinta ÎS "Moldsuinhibrid". Influenţa benefică a preparatul Vitacorm REO-AG asupra digestibilităţii substanţelor nutritive la scrofiţele din toate loturile experimentale în comparaţie cu lotul martor ne relevă o tendinţă vizibilă de creştere. Digestibilitatea substanţeol nutritive în LE3 a fost mai înaltă cu 1,28 sau 1,51 %, şi cu un criteriu de autenticitate de P≥0,1 substanţa uscată, iar substanţa organică cu 1,04 sau 1,20 % ce reprezintă un criteriu de autenticitate P≥0,01. Coeficientul de digestibilitatea a proteinei cu 1,88 sau 2,37 %, grăsimei cu 0,80 sau 1,07 %, celulozei - 0,87 sau 1,48 % şi SEN cu 0,90 sau 0,97 % în comparaţie cu lotul martor. Din datele obţinute putem face concluzie că adsorbentul Vitacorm REO-AG administrat scrofiţelor de reproducere la un nivel de 2,0 kg/t a fost mai eficient.

Cuvinte cheie: digestibilitate, furaje, adsorbent, scrofiţe de prăsilă