Irina Elena Ismană (Ciobotaru)


RESULTS ON THE EVOLUTION OF BUILDINGS CONTAMINATION GROWTH BROILERS

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Abstract
    The objective of this work was to determine the evolution of contamination in the halls of broiler chicken growth, given its implication on survival.
    The degree of contamination was assessed in terms of microbiological parameters, determined by the Surface: the genus Staphylococcus bacteria, coliform, bacteria from the Enterobacteriaceae family, total plate count, total fungi.
    Samples were taken from several points of the hall, the first time at the age of 9 days chickens, then 21 days and 35 days later.
    They performed laboratory analyzes specific in accordance with the methods in operation which is performed in specialized laboratories, strictly respecting labor standards.
    The data obtained revealed that the highest degree of contamination was performed at 35 days. At the age of 9 days 3% of samples were positive for target drinkers, and 35 days were 36 % positive samples; objective feeders, 2% of samples were positive at 9 days and 35 days were 27 % positive samples; objective feed hopper, 9 days was 3 % positive samples, while at 35 days the percentage of positive samples reached 14 %; for hall walls objective, there were 2% positive samples at 9 days and 15 % of positive samples at the age of 35 days.
    The conclusion of our research was that the degree of contamination of warehouse populated with old broiler chickens significantly increase the advance in their age, all parameters analyzed microbiological having higher values towards the end of growth.

Key words: Broiler chicken, decontamination techniques, decontaminant, analyzed parameters


REZULTATE PRIVITOARE LA EVOLUŢIA GRADULUI DE CONTAMINARE DIN HALELE DE CREŞTERE A BROILERULUI DE GĂINĂ

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Rezumat
    Obiectivul prezentei lucrări a fost acela de a stabili evoluţia gradului de contaminare din halele de creştere a broilerului degăină, dată fiind implicaţia acestuia asupra ratei de supravieţuire.
    Gradul de contaminare s-a apreciat prin prisma unor parametri microbiologici, determinaţi de pe pentru suprafeţe: bacterii din Genul Staphylococcus, bacterii coliforme, bacterii din Familia Enterobacteriaceae, numărul total de germeni şi numărul total de fungi.
    Au fost prelevate probe din mai multe puncte din hală, prima dată la vârsta de 9 zile a puilor, apoi la 21 de zile şi ulterior la 35 de zile. S-au efectuat analize de laborator specifice, în conformitate cu metodele în vigoare care se efectuează în cadrul laboratoarelor de specialitate, respectând întocmai standardele de lucru.
    Din datele obţinute a rezultat că cel mai ridicat grad de contaminare s-a realizat la vârsta de 35 zile. La vârsta de 9 zile, 3% din probe au fost pozitive pentru obiectivul adăpători, iar la 35 zile au fost 36% probe pozitive; pentru obiectivul hrănitori, 2% din probe au fost pozitive la vârsta de 9 zile, iar la 35 de zile 27% probe au fost pozitive; pentru obiectivul buncăr furaje, la 9 zile au fost 3% probe pozitive, pe când la 35 de zile procentul de probe pozitive a ajuns la 14%; pentru obiectivul pereţi hală, s-au înregistrat 2% probe pozitive la vârsta de 9 zile şi 15% probe pozitive la vârsta de 35 de zile.
    Concluzia cercetărilor noastre a fost aceea că gradul de contaminare din hala populată cu pui broileri de găină creşte semnificativ pe măsura înaintării în vârstă a acestora, pentru toţi parametrii analizaţi.

Cuvinte cheie: pui broiler, tehnici de decontaminare, decontaminant, parametri analizaţi