I. Pavlovic


OUR EXPERIENCE IN CONTROLLING INTESTINAL PARASITES OF DOGS USING COMBINATION OF PRAZIQUANTEL/PYRANTEL PAMOATE & FEBANTEL (DEHINEL®PLUS TABLET)

I. Pavlovic

Abstract
    During last decades, it is evident that the constant increase of the number of dogs in urban areas. As a result, is a permanent contamination of public places with feces and eggs of zoonotic parasites. In order to protect human health and environmental contamination most effective way to fight is the eradication parasites of dogs. Our survey we conducted in cooperation with several veterinary clinics in Belgrade in 2015. In total, 223 dogs using standard coprology method. In dogs in which they are established parasites are given Dehinel®plus tablet (combination of febantel, pyrantel pamoate and praziquantel) according to the manufacturer’s instructions. In 162 dogs were established parasitic infections. Ancylostomidae spp. were found in the 35.3%, Toxocara canis in 34.3%, Toxacaris leonina in 18,3%, Strongyloides stercoralis in 17.7%, Trichuris vulpis in 16.6% Dipyllidium caninum in the 39.9% and Taenia spp. 6.6%. Protozoa Giardia intestinalis was found in the 34.6%, although the drug is not registered for its treatment, given the pharmacological aspects of Giardiasis therapy with benzamidazole, drug used for its control. Two weeks after the treatment was repeated coprology examination in treated animals and the presence of parasites was observed in 8 animals in which we previous established poliparasitism. After repeated treatment we made new coprology examination (after two weeks of therapy) with whom we not established the presence of parasites. In all cases of giardiasis drug had 100% effect. Except high efficiency to nematode and cestode during this study drug has been shown effective in the treatment of infections with Giardia intestinalis so that it can be used for this purpose.

Key words: dogs, helminths, giardia, febantel, pyrantel pamoate, praziquantel


CONTROLUL PARAZIŢILOR INTESTINALI LA CÂINE FOLOSIND COMBINAŢIA DE PRAZIQUANTEL/PYRANTEL PAMOATE ŞI FEBANTEL (DEHINEL®PLUS TABLET)

I. Pavlovic

Rezumat
    În ultimile decade se observă o creştere constantă a numărului de câini din zonele urbane. Ca şi rezultat este permanenta contaminare a locurilor publice cu fecale şi ouă ale paraziţilor zoonotici. În scopul de a proteja sănătatea populaţiei umane şi de a evita contaminarea mediului înconjurător cel mai eficient mijloc de combatere este eradicarea paraziţilor. Studiul nostru a fost realizat în cooperare cu câteva clinici veterinare din Belgrad în anul 2015. În total, au fost analizaţi un număr de 223 câini folosind metoda coprologică standard. Câinilor cărora li s-au găsit paraziţi le-a fost administrat produsul Dehinel®plus tablet (combinaţie de febantel, pyrantel pamoate şi praziquantel) în conformitate cu instrucţiunile producătorului. La un număr de 162 câini s-au detectat infecţii parazitice. Ancylostomidae spp. s-a descoperit în 35,3% din cazuri, Toxocara canis în 34,3%, Toxacaris leonina în 18,3%, Strongyloides stercoralis în 17,7%, Trichuris vulpis în 16,6% Dipyllidium caninum în 39,9% şi Taenia spp. în 6,6%. Protozoa Giardia intestinalis a fost găsită în 34,6% din cazuri, şi cu toate că acest medicament nu este clar recomandat pentru tratarea acesteia, având în vedere aspectele farmacologice ale tratării giardiozei cu benzamidazol, medicamentul a fost totuşi administrat. La două saptămâni de la administrarea tratamentului examenul coprologic a fost repetat şi prezenţa paraziţilor a fost observată la 8 animale pentru care anterior se găsise poliparazitism. După repetarea tratamentului (după două saptămâni de terapie) nu a fost indentificată prezenţa paraziţilor. În toate cazurile de giardioză medicamentul a avut un efect de 100%. Medicamentul a avut o eficienţă ridicată pentru mare nematode şi cestode, deasemenea observându-se o bună eficacitate în tratarea infecţiilor cu Giardia intestinalis putând fi folosit şi în acest scop.

Cuvinte cheie: câini, viermi intestinali, giardia, febantel, pyrantel pamoate, praziquantel