I. Nechifor


RESEARCH REGARDING QUALITY OF PELTS OBTAINED BY CROSS-BREADING BETWEEN GENITORS BELONGING TO KARAKUL OF BOTOŞANI BREED, GRAY VARIETY

I. Nechifor, M. Florea, C. Pascal

Abstract
    The primary objective pursued in the research was determining how that is expressed on the genotypes of a new type the most important characters participating and influencing directly the commercial value and the aesthetic of pelts obtained from Karakul sheep breed from Botoşani.
    The researches were carried out in the year 2016 on two batches of lambs placed in Iaşi County and respectively in Botoşani.
    The purpose of the studies was represented by the evaluation and predetermination how colors are transmitted in various kinds of pairing where one of the Karakul breed of genitors belongs to the Karakul of Botoşani breed, the gray variety.
    Another aim of the research carried out over the course of the study was represented by the appreciation of the real skills for production of sheep pelts belonging to the reminded colour variety, effectives in a continuous process of improvement.
    Working methods applied were those typical of this kind of determination, and the results obtained having the role to certify the degree of improvement of the Karakul of Botoşani breed for some characters of production, but also the manner in which the colors are transmitted in different variations of crossings.

Key words: pelts, Karakul of Botoşani, sheep, crossbreeding


CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA PIELICELELOR OBŢINUTE PRIN ÎMPERECHEREA DINTRE GENITORI APARŢINÂND RASEI KARAKUL DE BOTOŞANI, VARIETATEA SURĂ

I. Nechifor, M. Florea, C. Pascal

Rezumat
    Obiectivul principal urmărit în cercetările efectuate l-a constituit determinarea modului în care se exprimă pe genotipurile de tip nou cele mai importante carcatere care participă şi influenţează în mod direct valoarea comercială şi cea estetică a pielicelelor obţinute de la oile de rasă Karakul de Botoşani.
    Cercetările s-au efectuat în anul 2016 pe două loturi de miei aflate în judeţul Iaşi şi respectiv în Botoşani.
    Scopul studiilor întreprinse a fost reprezentat de evaluarea şi predeterminarea modului în care se transmit culorile în diferite tipuri de împerechere în cazul în care unul dintre genitori aparţine rasei Karakul de Botoşani, varietatea sur.
    Alt scop al cercetărilor desfăşurate pe parcursul studiului a fost reprezentat şi de aprecierea aptitudinilor reale pentru producţia de pielicele a ovinelor aparţinând varietăţii amintite de culoare, efective aflate într-un proces continuu de ameliorare.
    Metodele de lucru aplicate au fost cele specifice acestui gen de determinări, iar rezultatele obţinute având rolul de a cerctifica gradul de ameliorare a rasei Karakul de Botoşani pentru unele carcatere de producţie, dar şi modul în care sunt transmise culorile în diferite variante de încrucişare.

Cuvinte cheie: pielicele, Karakul de Botoşani, ovine, încrucişări