Gina Cecilia Pistol


EFFECT OF GRAPE POMACE EXTRACT ENRICHED IN POLYPHENOLS IN COUNTERACTING INTESTINAL INFLAMMATION BY USING AN IN VITRO INTESTINAL CELLULAR MODEL

Gina Cecilia Pistol, Daniela Eliza Marin, Ionelia Taranu

Abstract
    The rapidly increase of the incidence of severe chronic intestinal inflammation diseases have a huge impact on animal and human life quality. The counteracting of intestinal inflammation using prebiotics was lately investigated. Grape pomace (GP) is an industrial waste from the wine processing rich in polyphenols which could be an alternative, less expensive source of anti-inflammatory bioactive compounds (polyphenols). Using an in vitro model of intestinal inflammation, we evaluated the effect of the grape pomace extract enriched in polyphenols on several key markers of inflammation. Thus, expression of cytokines, TLRs and signalling molecules were analysed in epithelial CaCO2 cell culture. After cell culture treatments, tRNA was extracted and gene expressions were evaluated by qPCR. Our results showed that grape pomace extract is able to counteract the LPS-induced intestinal inflammation by decreasing the gene expression of pro-inflammatory cytokines: TNF-Α, IL-1Β, IL-6 and Il-8 and by slightly increase of the IL-10, anti-inflammatory cytokine mRNA. Also, our results showed that grape pomace extract could modulate the expressions of TLRs genes, as modulators of the innate immune response.
    In conclusion, our study contributes to a better understanding of the grape pomace extract enriched in bioactive compounds, in modulation the intestinal inflammation, as well as the consequence in terms of susceptibility to enteric disease.

Key words: intestinal inflammation, grape pomace, polyphenols, cellular model


INVESTIGAREA EFECTELOR UNUI EXTRACT DE BORHOT DE STRUGURI (TESCOVINA) BOGAT ÎN POLIFENOLI ASUPRA INFLAMAŢIEI INTESTINALE UTILIZâND UN MODEL CELULAR INTESTINAL IN VITRO

Gina Cecilia Pistol, Daniela Eliza Marin, Ionelia Taranu

Rezumat
    Creşterea rapidă a incidentei patologiilor inflamatorii cronice intestinale are un impact puternic asupra calităţii vieţii, atât umane cât şi animale, cu mari repercursiuni economice şi sociale. In ultimii ani s-a pus problema utilizării prebioticelor în tratarea inflamaţiilor intestinale. Borhotul de struguri, denumit popular tescovina, are o compoziţie bogată în compuşi bioactivi antiinflamatori. In acest studiu am utilizat un model in vitro de inflamaţie intestinală pentru a evalua efectele extractului de tescovină asupra unor markeri cheie ai inflamaţiei. Expresia genelor pentru citokinele pro-inflamatoare, toll like receptors (TLR) şi molecule de semnalizare au fost analizate în culturi de celule epiteliale umane CaCO2 în prezenţa unor concetraţii diferite de extract obţinut din tescovina. Dupa inducerea inflamaţiei cu LPS (4h) şi tratarea celulelor cu extractul de tescovina (24h), ARN total celular a fost extras şi expresia genelor condante pentru markerii menţionaţi a fost evaluată prin qPCR. Rezultatele obţinute arată că extractul de tescovină poate atenua inflamaţia intestinală indusă prin LPS reducând nivelul citokinelor pro-inflamatorii: TNF-Α, IL-1Β, IL-6 si IL-8 şi crescând uşor nivelul citokinei anti-inflamatoare IL-10. De asemenea, rezultatele acestui studiu arată că extractul de tescovină poate modula nivelul genelor pentru TLRs, modulatori importanţi ai răspunsului imun inanscut.
    In concluzie, rezultatele acestui studiu aduc rezultate noi privind efectele compuşilor bioactivi din extractul de tescovină de modulare a inflamaţiei intestinale, ca şi consecinţele utilizării acestor extracte în prevenirea/tratarea bolilor enterice la animale şi om.

Cuvinte cheie: inflamaţie intestinală, tescovina, polifenoli, modele celulare