G. Darie


STUDIES CONCERNING THE CRYOPRESERVATION OF RAM SPERM

G. Darie, Elena Cibotaru, Nina Bradu, Irina Djenjera, Alisa Pîrlog

Abstract
    Researches were made on native breeds ram sperm Tigaie, Karakul. It was studied the particularities of sperm cryopreservation. Diluents used in the research were GHŢS, GŢJD, GŢGE. Thus, sperm motility does not change major in the early hours balancing independent of dilution medium and race. It was found that during balancing sperm for 2 hours at a temperature of 4C is optimal. Diluent GŢJG, in the composition of which was introduced glycerol in a ratio of 5%, afforded the best postcongelate mobility, compared with other media taken in research (28,5 ± 0,70).

Key words: ram, semen, volume, mobility, concentration, sperms, ejaculate, race


STUDII PRIVIND CRIOCONSERVAREA SPERMEI DE BERBEC

G. Darie, Elena Cibotaru, Nina Bradu, Irina Djenjera, Alisa Pîrlog

Rezumat
    Cercetările au fost efectuate pe sperma de berbec din rasele autohtone ţigaie şi Karakul. S-a studiat particularităţilşe spermei la crioconservare. Diluanţii utilizaţi a fost GHŢS, GŢJD, GŢGE. Mobilitatea spermatozoizilor nu se modifică major în primele are de echilibrare independent de mediul de diluţie şi a rasei. S-a constatat că durata de chilibrare a spermei de 2 ore la temperatura de 4 grade C este optimă. Diluantul GŢJG în componenţa căruia a fost introdus glicerină în raport de 5 % a permis obţinerea unei mobilităţi mai bune (28,5±0,70) post congelare comparativ cu alte medii luate în cercetare.

Cuvinte cheie: berbec, material seminal, volumul, mobilitate, concentratie, spermatozoizi, ejaculat, rasa