Elena Hriscu (Ursu)


RESULTS ON THE ASSESSMENT OF THE DEGREE MICROBIAL CONTAMINATION OF HATCHING EGGS

Elena Hriscu (Ursu), Irina Elena Ismană (Ciobotaru), M.G. Usturoi

Abstract
    The study was conducted in two hatcheries, where many were taken 160 samples (embryonated eggs are in the 18th day of incubation), half in the warm season and a half in the cold season; in practice, they were collected each 80 samples per season (4 x 20 sample sets of incubation / number, corresponding to 80 samples / season).
    Parameters analyzed were: Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Using national working methods, standardized, effective and accredited RENAR. Detection and isolation of bacterial strains was made on liquid and solid culture media for pre-enrichment, enrichment, isolation and biochemical identification. They were used to confirm and galleries mini-API specific to each category of bacteria partly namely Salmonella spp. and Escherichia coli - ID Galleries 32 E; Staphylococcus spp - ID 32 STAPH galleries and Streptococcus spp - rapid ID 32 Strep.
    From a total of 160 samples analyzed in summer, the two hatcheries, resulted in a 19.37% percentage of contaminated samples.
    In winter I examined all 160 samples of same hatcheries and resulted in a rate of 1.25% of contaminated samples.
    From analyzes revealed that embryonated eggs were contaminated with the same types of bacterial strains, which are Escherichia coli and Staphylococcus spp., incubation of both stations.
    The highest incidence was Escherichia coli strain in a percentage of 13.75%; and Staphylococcus spp strains were found at a rate of 5.62%.

Key words: isolation, identification, bacterial strains embryonated eggs


REZULTATE CU PRIVIRE LA APRECIEREA GRADULUI DE CONTAMINARE MICROBIANA A OUALOR DE INCUBAŢIE

Elena Hriscu (Ursu), Irina Elena Ismană (Ciobotaru), M.G. Usturoi

Rezumat
    Studiul a fost efectuat în două staţii de incubaţie, de unde s-au prelevat câte 160 probe(ouă embrionate aflate în ziua a 18-a de incubaţie), jumătate în sezonul cald şi jumătate în sezonul rece; în mod practic, s-au recoltat câte 80 probe pe fiecare sezon (4 serii de incubaţie x 20 probe/serie, adică 80 probe/sezon).
    Parametri analizaţi au fost: Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. utilizând metodele de lucru naţionale, standardizate, în vigoare si acreditate RENAR. Detectarea şi izolarea tulpinilor bacteriene, s-a facut pe medii de cultură lichide şi solide pentru preîmbogăţire, îmbogăţire, izolare şi identificare biochimică. Pentru confirmare s-au utilizat şi galerii mini-API, specifice fiecărei categorie de bacterii în parte şi anume: pentru Salmonella spp. şi Escherichia coli - galerii ID 32 E; pentru Staphylococcus spp - galerii ID 32 STAPH iar pentru Streptococcus spp - rapid ID 32 STREP.
    Dintr-un număr de 160 probe analizate, în sezonul de vară ,din cele două staţii de incubaţie, a rezultat un procent de 19,37% probe contaminate.
    Din sezonul de iarnă am examinat tot 160 de probe, din aceleaşi staţii de incubaţie şi a rezultat un procent de 1,25% din probe contaminate.
    Din analizele efectuate, a rezultat că ouăle embrionate au fost contaminare cu aceleaşi tipuri de tulpini bacteriene, acestea fiind Escherichia coli şi Staphylococcus spp., din ambele staţii de incubaţie.
    Incidenţa cea mai mare a fost cu tulpina de Escherichia coli, într-un procent de 13,75%; iar tulpinile de Staphylococcus spp, au fost găsite într-un procent de 5,62%.

Cuvinte cheie: izolare, identificare, tulpini bacteriene, ouă embrionate