Yilmaz Ebru


FEED ADDITIVES IN AQUAFEEDS

Yilmaz Ebru, Koç Cengiz

Abstract
    Activities for alternative sources in order to prevent irreversible or long standing destructions resulting from the use of chemicals in all areas has increased. These kind of researches have been done and made progress in agriculture and animal husbandry. Aquaculture has not been far from this area, as alternative to chemical use; a lot of materials such as probiotics, bacteria compounds, animal extracts and polysaccharides have been used in studies. In addition, studies like the use of various spices and medicinal plants in aquaculture has gained importance today. Probiotics that will be used as a feed additive was need to increase body weight and the utilization rate of feed, to prevent gastrointestinal disorders caused by stress and pathogenic microorganisms, to reduce mortality, to improve water quality when the fish is infused into water, to settle fish on the skin mucus and defense it against pathogenic microorganisms, also to preserve immune-system from pathogens. On the other hand, it has been demostrated that the use of enzymes and plant extracts in food has increased the request for body weight and intake in fish. In this study, it has been analysed some researches about enyzmes, herbal feed additives and probiotics used as an additive in fish feed.

Key words: Fish, Feed, Probiotics, Enyzmes, Feed Additives


ADITIVI FURAJERI FOLOSITI ÎN ACVACULTURA

Yilmaz Ebru, Koç Cengiz

Rezumat
    Activităţile cu privire la găsirea unor surse alternative în scopul prevenirii schimbărilor ireversibile sau de lungă durată provocate de folosirea substanţelor chimice, în toate domeniile de activitate, cunosc o amploare deosebită în ultima perioadă de timp. Aceste tipuri de cercetpri au fost efectuate şi au cunoscut progrese în agricultură şi zootehnie. Acvacultura nu face excepţie de la aceasta, pentru găsirea unor surse alternative la folosirea substanţelor chimice s-au studiat o multitudine de alte materiale cum ar fi: probioticele, compuşii pe bază de bacterii, extractele animale şi polizaharidele. În plus, studii cu privire la folosirea diferitelor plante aromatice şi medicinale, în acvacultură, ocupă un loc important în prezent. Probioticele care se vor folosi ca şi aditiv furajer sunt necesare pentru creşterea masei corporale şi pentru o mai bună utilizare a hranei, pentru prevenirea deranjamentelor gastrointestinale cauzate de stress şi de microorganismele patogene, de a reduce mortalitatea, de a creşte calitatea apei în care trăiesc peştii, de a-i apăra împotriva microorganismelor patogene şi totodată de a proteja sistemul imunitar împotriva agenţilor patogeni. Pe de altă parte s-a demonstrat că utilizarea enzimelor şi a extractelor din plante în alimentaţie a condus la creşterea masei corporale şi a conversiei pentru peşti. În acest studiu au fost analizate câteva cercetări asupra enzimelor, aditivilor din plante şi a probioticelor utilizate ca şi aditivi în alimentaţia peştilor.

Cuvinte cheie: peşti, alimentaţie, probiotice, enzime, aditivi furajeri