Yilmaz Ebru


A STUDY ON INCREASING THE FERTILIZATION YIELD OF TROUT EGGS

Yilmaz Ebru, Işik Aytaç Levent, Arslanbay Kemal

Abstract
   Studies providing trout eggs and enhancing efficiency of fertilization have increased in Turkish trout aquaculture industry recent years. Fertilization methods are important for obtaining better quality offspring and rising living creatures as much as broodstock management and feeding regimes. In this study, four different fertilization methods were tested in order to increase the fertilization ratio and determine the most suitable fertilization method for trout eggs. The experiment was carried out in 4 different treatment groups with 3 replicates for each. In related treatment groups, the fertilization of eggs were performed with actifish solution "AS" (15 ml actifish, 1 L of water), isotonic solution "IS" (7 gr NaCl, 1 L of water), NaCO3 solution (8 gr NaCO3, 1 L of water) and Classical method (CM). At the end of the experiment, the fertilization rates between gropus, eyeing rates and the effects of the solutions on sperm quality were analysed; it was aimed to determeine the most efficient artificial fertilization method for trout eggs. The highest fertilization rates were seen in the group "AS" %95.01±0.47 (p<0,05) while the lowest rates were seen in the group "NaHCO3" %90.72±2.54 (p<0,05). The eyeing rates were resulted in the groups "AS" %87.71±0.36, "CM" %69.94±2.48, "IS" %81.57±1.75 and "NaHCO3" %58.53±5.74 respectively. According to these results, the fertilization method performed with "NaHCO3" was found deficient for the artificial fertilization and eyeing rates of trout eggs; while the method "AS" was found as the most influential method to increase the fertilization of trout eggs.

Key words: Onchorynchus mykiss, trout, artificial insemination, egg, fertilization media


STUDIU CU PRIVIRE LA CREŞTEREA RANDAMENTULUI DE FECUNDARE A ICRELOR DE PĂSTRĂV

Yilmaz Ebru, Işik Aytaç Levent, Arslanbay Kemal

Rezumat
   Studii cu privire la icrele de păstrăv şi la îmbunătăţirea eficienţei fecundării au luat amploare, în ultimii ani, în industria turcă de creştere a păstrăvului în condiţii de acvacultură. Metodele de fecundare sunt importante în vederea obţinerii unei mai bune calităţi a descendenţilor, în creşterea produşilor vii ca şi în gestionarea genitorilor şi a regimurilor de nutriţie. În studiul de faţă au fost testate patru metode diferite de fecundare în scopul creşterii ratei de fecundare şi pentru a determina cea mai optimă metodă de fecundare pentru icrele de păstrăv. Experimentul a fost efectuat pe 4 loturi cu tratamente diferite, fiecare cu câte 3 replicaţii. În vederea realizării cercetărilor fecundarea a fost făcută cu soluţie diluată "AS" (15 ml actifish, 1 L de apă), soluţie izotonică "IS" (7 g, 1 L de apă), soluţie de NaCO3 (8 g NaCO3, 1 L de apă) şi prin metoda clasică (CM). La sfârşitul experimentului, rata de fecundare între loturi, procentul de icre precum şi efectele soluţiilor asupra calităţii spermei au fost analizate; scopul fiind de a determina cea mai eficientă metodă de fecundare artificială pentru icrele de păstrăv. Cea mai mare rată de fertilizare s-a observat la lotul "IS" 95,01±0,47% (p<0,05) iar cele mai mici rate au fost observate la lotul "NaHCO3" 90,72±2,54% (p<0,05). Procentul de icre în loturi a fost următorul: "AS" 87,71±0,36%, "IS" 69,94±2,48%, "CM" 81,57±1,75% şi respectiv "NaHCO3" 58,53±5,74%.

Cuvinte cheie: Onchorynchus mykiss, păstrav, inseminare artificială, icre, mediu de fecundare