Dana Popa


EMISSION OF GREEN HOUSE GASES FROM MANURE MANAGEMENT OF CATTLE AND BUFFALOES IN ROMANIA

Dana Popa, Livia Vidu, R. Popa, Gh. Mărginean, Nicoleta Defta, V. Băcilă, A. Bota

Abstract
   The paper aimed to present the evolution of green house gases emissions from manure management at cattle and buffaloes, during the period 1989 -2014 in Romania. It is based on the statistical data provided by National Institute of Statistics. The data have been processed into the following indicators: cattle and buffaloes livestock, number of dairy cows and buffaloes, milk yield. All categories included in this study were in accordance with IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2006, chapter 11, Agriculture and used parameters in equations have national values (gross energy intake, digestible energy, VS). After all the calculations to see that the green house gases emission trend from manure management was descending due to the decrease in the number of animals, but in the last period (2010-2014), emission of GHG seems to have an ascending trend.

Key words: buffaloes, cattle, emission, green house gases, manure management


ESTIMAREA DETERMINISMULUI GENETIC PENTRU REZISTENŢA LA MASTITA LA BIVOLUL INDIGEN

Dana Popa, Livia Vidu, R. Popa, Gh. Mărginean, Nicoleta Defta, V. Băcilă, A. Bota

Rezumat
    Lucrarea are ca scop prezentarea evoluţiei emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din managementul gunoiului de grajd de la taurine şi bivoli, în perioada 1989 -2014 în România. Ea se bazează pe datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică. Datele au fost transformate în următorii indicatori: efective de bovine, numărul de vaci de lapte şi bivoliţe de lapte, producţia de lapte. Toate categoriile incluse în acest studiu au fost, în conformitate cu Ghidul IPCC (Ghidul de bune practici şi de management al incertitudinii în inventarele naţionale ale gazelor cu efect de seră, 2006, capitolul 11, Agricultură), iar parametrii folosiţi în ecuaţii au valori naţionale (energie brută, energie digestibilă, VS). După efectuarea calculelor s-a observat că emisiile de gaze cu efect de seră din managementul gunoiului de grajd prezintă o tendinţă de scădere din cauza micşorării numărului de animale, însă în ultima perioadă (2010-2014), emisiile par să se înscrie pe un trend ascendent.

Cuvinte cheie: bubaline, taurine, emisii, gaze cu efect de seră, managementul dejecţiilor