C.-A. Barbacariu


STUDY REGARDING SHORT TIME PRESERVATION OF SPERM FROM POLYODON SPATHULA BREED

C.-A. Barbacariu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Abstract
    The aim of the current paper was to determine a preservation protocol of sperm from Polyodon spathula on a short period of time at a constant temperature of 4°C, using three preservation methods for optimizing the process of artificial reproduction. Sperm was gathered from Polyodon spathula males, sexually mature with the age of 14 years which were reared in a fishery farm from Iaşi County, Romania. Males were hormonal stimulated by inter-muscular injection with a Russian hormone, Nerestin 5A. Sperm was gathered utilising milking method, by massaging their abdomens. After gathering was examined, to determine mobility using Persov method and was preserved by using three methods. After storage sperm from all those three batches was analysed after 2, 18, 36 and 48 hours, determining the mobility of spermatozoa. The most efficient preservation method was the one in which sperm was stored in nylon bags, sterile, in which technical oxygen was injected. Aren't great differences between the sperm kept in air bag in comparison with the one with addition of technical oxygen, both methods leading to a longer preservation of sperm mobility.

Key words: Polyodon spathula, sperm, short time preservation, sturgeons


STUDIU PRIVIND CONSERVAREA DE SCURTA DURAT A SPERMEI DE POLYODON SPATHULA

C.-A. Barbacariu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Rezumat
    Scopul acestei lucrări a fost de a determina un protocol de păstrare a spermei de Polyodon spathula pentru o scurtă durată de timp la o temperatură constantă de 4°C, folosind trei metode de conservare în vedere optimizării procesului de reproducere artificială. Sperma a fost recoltată de la masculi de Polyodon spathula, maturi sexuali cu vârsta de 14 ani ce au fost crescuţi în cadrul unei ferme piscicole din judeţul Iaşi. Masculii au fost stimulaţi hormonal prin injectare intramusculară cu un hormon de provenienţă rusească, Nerestin 5A. Sperma s-a recoltat folosind metoda mulgerii, prin masarea abdomenului acestora. După recoltare aceasta a fost examinată, determinându-se mobilitatea folosind metoda Persov şi conservată folosind trei metode. După depozitare sperma de la toate cele trei loturi a fost analizată după 2, 18, 36 şi 48 de ore, determinându-se mobilitatea spermatozoizilor. Cea mai eficientă metodă de conservare a fost cea în care sperma a fost păstrată în punga de nylon, sterilă, în care s-a injectat oxigen tehnic.

Cuvinte cheie: Polyodon spathula, spermă, conservare de scurtă durată, sturioni