Aurelia Nica


EFFECTS OF VITAMIN C SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE OF GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)

Aurelia Nica, I. Vasilean, Adina Popescu, Daniela Cristina Ibanescu

Abstract
    Vitamins are essential nutrients found in foods. They perform specific and vital functions in a variety of body systems and these are crucial for maintaining optimal health. This study evaluated the influence of diets supplemented with 0, 900 and 1800 mg vit C/kg feed on the perfomance growth of goldfish fed for 310 days. Fish weight was determinated at the beginning of the experiment and there using the same method, fish weight was observed every month after fish stocking. All the feeds were dispensed twice daily at the rate at 10% of their body weight and decreased progressively with increasing body weight. Results revealed that the growth (in terms of net weight gain and specific growth rate) and dietary utilisation (in terms of feed conversion ratio and protein retention efficiency) were observed to be better in V2 and V3 variants which contained 900 and 1800 mg vit C/kg feed describing the role of a vit C in the diet for growth and feed utilisation. Lowest growth and dietary utilisation was observed in variant withouth vitamin C suplemmentation.

Key words: goldfish, growth performance, vitamin C, aquariums


EFECTELE SUPLIMENTĂRII DIETEI CU VITAMINA C ASUPRA PERFORMANŢEI CREŞTERII CARASULUI AURIU (CARASSIUS AURATUS)

Aurelia Nica, I. Vasilean, Adina Popescu, Daniela Cristina Ibanescu

Rezumat
    Vitaminele sunt substanţe nutritive esenţiale care se găsesc in produsele alimentare. Ele indeplinesc funcţii specifice şi vitale intr-o varietate de sisteme ale corpului şi sunt esenţiale pentru menţinerea sănătăţii optime. Acest studiu a evaluat influenţa dietelor suplimentate cu 0, 900 şi 1800 mg vit C/kg furaj asupra performanţei de creştere a carasului auriu hrănit timp de 310 zile. Greutatea peştilor a fost determinată la inceputul experimentului şi apoi, utilizând aceeaşi metodă, greutatea peştilor a fost observată in fiecare lună după stocarea peştelui. In toate variantele, hrana a fost distribuită de două ori pe zi cu rata de 10% din greutatea corporală care a scăzut progresiv cu creşterea greutăţii corporale. Rezultatele au arătat că creşterea (in termeni de spor de greutate şi rata specifică de creştere) şi utilizarea hranei (in ceea ce priveşte factorul de conversie a hranei şi eficienţa reţinerii proteinei) au fost mai bune in variantele V1 şi V2, care conţineau 900 and 1800 mg vit C/kg furaj, subliniind rolul vit C din dieta pentru creşterea şi utilizarea hranei. Cea mai mică creştere şi utilizare dietetică a fost observată in varianta fără suplimentare cu vitamina C.

Cuvinte cheie: caras auriu, performanta cresterii, vitamina C, acvarii