Andreea Cătălina Nistor


RESEARCH CONCERNING THE EVOLUTION OF SOME PHYSICAL QUALITY INDICATORS OF LIQUID PASTEURIZED MELANGE PRODUCED IN ROMANIA

Andreea Cătălina Nistor, Aida Albu, R.M. Radu Rusu, M.G. Usturoi

Abstract
    Eggs represents one of the foods most commonly eaten and just because of this it is important to know the value and importance in the daily diet.
    Due to their importance in the food chain, it can be used as liquid, frozen or dried, and its properties should be preserved even when new technologies are applied to preservation.
    Knowledge of these liquid flow and pH value, as well as their evolution during storage is essential for the optimum management of certain processes in the food industry.
    This paper aims to assess pH value and viscosity throughout its period of validity by methods according to standards. The obtained results on pH value, indicates an increase of 7.69% at day 25 compared to the beginning of storage, viscosity determined on day 0 at 5 rpm has a value of 427.51 ± 2.82 mPa*s, showing a decrease to 222.50 ± 17.57 mPa*s at the end of the analysis.
    Knowledge of these physical indicators is important because they characterize the functionality of melange pasteurized liquid used as an ingredient in food industry.

Key words: liquid egg, quality, physical indicators, consumer


CERCETĂRI PRIVIND EVOLUŢIA UNOR INDICATORI FIZICI DE CALITATE AI MELANJULUI LICHID PASTEURIZAT PRODUS ÎN ROMâNIA

Andreea Cătălina Nistor, Aida Albu, R.M. Radu Rusu, M.G. Usturoi

Rezumat
    Ouăle reprezintă unul dintre produsele alimentare cel mai frecvent consumate şi tocmai din aceasta cauză este important de cunoscut valoare acestuia şi importanţa lui în dieta zilnică.
    Datorită importanţei în întregul lanţ alimentar,acesta poate fi utilizat şi sub formă lichidă, congelată sau uscată, iar proprietăţile acestuia trebuie păstrate şi atunci când sunt aplicate noi tehnologii de conservare.
    Cunoaşterea modului de curgere a acestor produse lichide şi a valorii pH, precum şi evoluţia acestora în timpul procesului de depozitare reprezintă o condiţie esenţială pentru conducerea la parametrii optimi a anumitor procese tehnologice din industria alimentară.
    Lucrarea de faţă are ca scop evaluarea valorii pH şi a vâscozităţii pe întreaga perioadă de valabilitate prin metode conforme cu standardele în vigoare. Rezultatele obţinute cu privire la valoarea pH, indică o creştere cu 7.69% în ziua 25 de depozitare comparativ cu ziua 0, vâscozitatea determinată în ziua 0 la 5 rpm are o valoare de 427.51 ± 2.82 mPa*s, manifestând o descreştere până la 222.50 ± 17.57 mPa*s la finalul analizelor.
    Cunoaşterea acestor indicatori fizici este importantă deoarece aceştia caracterizează funcţionalitatea melanjului lichid pasteurizat ca ingredient utilizat în industria alimentară.

Cuvinte cheie: ou lichid, calitate, indicatori fizici, consumator