Adina Popescu


THE SPATIAL DISTRIBUTION OF MACROPHYTES ON THE DANUBE GALATI - VÎLCOVO SECTOR

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, Aurelia Nica

Abstract
    The purpose of this paper aims the spatial distribution of macrophytes on the Danube.
The macrophybenthos is a permanent component of the water but not exclusive of the shore area, fixed on to the substrate through the roots or powerful rhizomes that pervades, in the most cases, the water column coming in contact with the atmosphere.
The macrovegetation coastline is spread in space depending on water depth, with three cenosis plant with different characteristics, namely: flora tough, flora emerged, submerged flora.
The macrophyte sampling was done on the Danube Galati - Vilcovo sector. The macrophyte vegetation sampling was conducted during their maximum development, represented by July 2015, the hottest month of the year. There were identified six species of plants belonging to the same class - Liliopsida but do appear in different orders different families respectively - Haloragaceae, hydrocharitaceae, Butomaceae, Potamogetonaceae and Trapaceae. Macrophytes are poorly presented in all the stations analyzed, except station 6 - Babina Canal, where biomass ranged from 16-124 g /plant SUm.

Key words: macrophytes, species, families, biomass


DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A MACROFITELOR PE SECTORUL DE DUNĂRE, GALAŢI - VÎLCOVO

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, Aurelia Nica

Rezumat
    Scopul acestei lucrări are ca obiectiv distribuţia spaţială a macrofitelor pe Dunăre.
    Macrofitobentosul este o componentă permanentă, dar nu exclusivă a zonei de mal a apelor, fixată pe substrat prin rădăcini sau rizomi puternici care străbate, în majoritatea cazurilor, coloana de apă venind în contact cu atmosfera.
    Macrovegetaţia litoralului se eşalonează în spaţiu în funcţie de adâncimea apei, existând trei cenoze vegetale cu caracteristici diferite, anume: flora dură, flora emersă, flora submersă.
    Prelevarea probelor de macrofite s-a realizat pe sectorul de Dunăre Galaţi - Vîlcovo. Prelevarea vegetaţiei macrofite s-a realizat în perioada de dezvoltare maximă a acestora, reprezentată de luna iulie 2015, fiind cea mai călduroasa lună a anului. Au fost identificate în total şase specii de plante care aparţin aceleaşi clase - Liliopsida dar fac pare din ordine diferite respectiv familii diferite - Haloragaceae, Hydrocharitaceae, Butomaceae, Potamogetonaceae şi Trapaceae. Macrofitele sunt slab prezentate în toate staţiile analizate, exceptand statia 06 - Canal Babina, unde biomasa a variat între 16-124 g/plantă SUm.

Cuvinte cheie: macrofite, specii, familii, biomasă