V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF SOME PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE FEATURES ON BLACK AND WHITE ROMANIAN COWS FROM ROMANIA NORTH-EAST AREA

V. Maciuc, E.C. Popescu, Liudmila Tarasenko

Abstract
   The study of Black and White Romanian cows was conducted on 605 cows from North East of country. In study was followed some parameters of milk production and reproduction like days of lactation, milk quantity, fat and protein content for normal and total lactation, age at first calving, calving interval, dry period and service period. The results of study shows that BWR cows has a good milk production with an average of 7364 kg comparable with cows from Fresian group reared in Europe. Was cows with a milk production over 10000 kg. Reproduction parameters show also a good attention in reproduction management with a calving interval of 374 days.

Key words: BWR cows, productive performance, reproduction


STUDIU ASUPRA UNOR CARACTERE DE PRODUCŢIE ŞI REPRODUCŢIE A VACILOR BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ DIN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

V. Maciuc, E.C. Popescu, Liudmila Tarasenko

Rezumat
   Studiul asupra vacilor Bălţată cu negru românească din zona de nord est a ţarii s-a realizat pe un efectiv de 605 capete. Au fost urmăriţi unii parametrii de producţie şi de reproducţie, respectiv: durata lactatiei, cantitatea de lapte, continutul de grăsime şi proteină pe lactaţie normală şi totală, vârsta la prima fătare, intervalul dintre fătări, repausul mamar, si durata service period. Rezultatele obţinute evidenţiază că rasa BNR a avut o producţie de lapte bună cu o medie de 7364 kg, comparabilă cu vacile din tulpina Friză crescute în Europa, existând plus variante cu producţii de peste 10000 kg lapte pe lactaţie normală. Parametrii de reproducţie arată, de asemenea, o bună gestionare a activităţii de reproducţie, aceasta fiind evidentă şi prin valoarea calvingului interval de 374 de zile.

Cuvinte cheie: vaci BNR, performanţă productivă, reproducţie