Tita Damayanti Lestari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE SUCCESS OF EMBRYO TRANSFER IN DAIRY CATTLE RECIPIENT USING BEEF CATTLE EMBRYOS

Tita Damayanti Lestari, Ismudiono Ismudiono, Trilas Sardjito, Pudji Srianto

Abstract
   A field research on "The Success of Embryo Transfer in Dairy Cattle Recipient using Beef Cattle Embryos" has been conducted. Prior to the research, selection of dairy cow recipients has been done. It has been selected, from three different farm locations i.e. Bendul Merisi Farm: 9 head; Teaching Farm 5 head and Wonocolo 6 head. The 20 recipients have been estrous synchronized prior to embryos transferred. Blood samples were collected three times i.e.: at onset of estrous, at receiving embryo (day 7) and day 21 after estrous, to measure the concentration of progesterone as the parameters. Further parameters were non return rate and pregnancy rate. Pregnancy detection was done by rectal exploration on day 90 after transferred of embryos. Result shows 11 head (55%) dairy cow recipients get pregnant. They are 3 heads from Teaching Farm (60%), 4 heads (44.44%) from Bendul Merisi Farm and 4 heads (66.66%) from Wonocolo Farm In conclusion, dairy cow recipients can accept embryos derived from beef cattle.

Key words: Embryo Transfer, Beef Cattle Embryo, Dairy Cattle Recipient


SUCCESUL TRANSFERULUI DE EMBRIONI LA VACILE DE LAPTE FOLOSIND EMBRIONII PROVENIŢI DE LA VACILE DE CARNE

Tita Damayanti Lestari, Ismudiono Ismudiono, Trilas Sardjito, Pudji Srianto

Rezumat
   O cercetare intitulată "Succesul transferului de embrioni la vacile de lapte folosind embrionii proveniţi de la vacile de carne" a fost realizată. Înainte de începerea cercetărilor a fost realizată o selecţie a vacilor de lapte care vor fi beneficiarele transferului de embrioni. Acestea au fost selectate din trei ferme diferite după cum urmează: Ferma Bendul Merisi - 9 capete; Ferma Didactică - 5 capete şi Ferma Wonocolo - 6 capete. Cele 20 de vaci au fost sincronizate din punctul de vedere al estrului înainte de a se realiza transferul de embrioni. Probele de sânge au fost recoltate după cum urmează: la instalarea estrului, la primirea embrionilor (ziua a 7-a) şi în a 21-a zi de la instalarea estrului, măsurîndu-se concentraţia de progesteron. Alţi parametri analizaţi au fost procentul de respingere şi rata de gestaţie. Detectarea gestaţiei a fost realizată prin explorare rectală în ziua a 90-a de la transferul de embrioni. Rezultatele au arătat că 11 vaci de lapte (55%) au rămas gestante. Dintre acestea 3 vaci provin de la Ferma Didactică (60%), 4 capete (44.44%) de la Ferma Bendul Merisi şi 4 vaci (66.66%) sunt de la Ferma Wonocolo. În concluzie se poate afirma că vacile de lapte acceptă embrioni proveniţi de la vacile de carne.

Cuvinte cheie: transfer de embrioni, embrioni proveniţi de la vacile de carne, vaci de lapte