Tatiana Mardari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF NUTRIA MEAT (MYOCASTOR COYPUS M.)

Tatiana Mardari, Doina Leonte

Abstract
    Breeding nutrias is becoming increasingly important as a branch of animal husbandry. Many countries around the world breed nutrias to satisfy their domestic demand for fur and meat. Nutria meat is food of high nutritional value. Nutria meat is used for food and health improvement; it is dietetic, easy to digest, it does not cause any allergies and is quite caloric. Physicochemical analyzes of nutria meat in the studied animals had an average moisture content of 73.96% of water/100 g of meat, dry basis - 26.03%/100 g of meat, fats - 5.77%/100 g of meat, proteins - 18.45%/100 g of meat, minerals - 1.80%/100 g of meat and collagen - 2.05%/100 g of meat. In nutria meat the ratio of water/dry basis is 2.84/1; water/proteins - 4.00/1; water/fats - 12.81/1; proteins/lipids - 3.19/1; dry basis/mineral substances - 14.46/1.

Key words: chemical composition, dietetic, nutria, nutria meat


STUDIUL COMPOZIŢIEI CHIMICE A CĂRNII DE NUTRIE (MYOCASTOR COYPUS M.)

Tatiana Mardari, Doina Leonte

Rezumat
   Creşterea nutriilor devine din ce în ce o ramură tot mai importantă a zootehniei. Numeroase ţări de pe glob cresc nutrii pentru acoperirea cerinţelor interne de blănuri dar şi pentru producţia de carne livrată. Carnea de nutrie constituie un aliment cu o valoare nutritivă ridicată. Carnea de nutrie este folositoare pentru alimentaţia şi sănătatea omului, este dietetică, uşoară în digerare, nu provoacă alergii şi este şi destul de calorică. Analizele fizico-chimice ale cărnii de nutrie la indivizii studiaţi, au prezentat în medie o umiditate de 73,96% apă/100 g carne, substanţă uscată - 26,03%/100 g carne, grăsimea - 5,77%/100 g carne, proteina - 18,45%/100 g carne, substanţa minerală - 1,80%/100 g carne, iar colagenul 2,05%/100 g carne. În carnea de nutrie raportul dintre apă/substanţă uscată este de 2,84/1, apă/proteină - 4,00/1, apă/grăsime - 12,81/1, proteine/lipide - 3,19/1, substanţa uscată/substanţa minerală - 14,46/1.

Cuvinte cheie: nutrie, carne de nutrie, dietetică, compoziţie chimică