Tatiana Boclaci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE STUDY OF INFLUENCE ORGANIC FERTILIZER OBTAINED FROM WORMS COMPOST, ON THE QUALITY AND HARVEST OF FODDER BEET

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Abstract
    The purpose of the research targeted on the influence of liquid organic fertilizer on the quality and harvest of fodder beet. For this purpose the experiment was organized under field conditions of Technology Experimental Station "Maximovca". As the material for the research was used variety of fodder beet seeds Ekkendorfskaya, worm compost and aqueous extract obtained from him. In experiment was used three lots (one - control, two - experimental). Fodder beet seeds were macerated in aqueous extract obtained from raw worms' compost, prepared in the ratio 1:100. The same extract was used as supplementary food administered in two rounds on experimental group I. Results of analysis demonstrated that biochemical indices of fodder beet in samples on experimental loads I and II outperformed, respectively with 33.97% and 19.62% - total nitrogen; 34.00% and 19.68% - raw protein; 6.73% and 1.78% - active acidity active acidity of plants on the witness lot. The content of nitrates in the experimental groups I and II decreased by 57.37% and 53.15% compared to the witness lot. Fodder beet harvest collected from experimental loads I and II was higher with 50.12% and 3.78% compared to that on the witness lot. Therefore, liquid organic fertilizer in proportion (water : worms' compost) 1:100, obtained from gross worms compost, has a positive impact on the quality and harvest of fodder beet.

Key words: Biochemical indices, quality, fodder beet, liquid extract, worms compost


STUDIUL INFLUENŢEI FERTILIZANTULUI ORGANIC LICHID, OBŢINUT DIN VIERMICOMPOST, ASUPRA CALITĂŢII ŞI RECOLTEI SFECLEI FURAJERE

Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac

Rezumat
    Scopul cercetărilor a vizat influenţa fertilizantului organic lichid asupra calităţii şi recoltei sfeclei furajere. În acest scop a fost organizat experimentul în condiţiile de cîmp ale Staţiunii Tehnologice Experimentale "Maximovca". În calitate de material pentru cercetare au fost folosite seminţele soiului de sfeclă furajeră Ekkendorfskaya, viermicompostul şi extractul apos, obţinut din el. În experiment au fost folosite trei loturi (unul - martor şi două - experimentale). Seminţele de sfeclă furajeră au fost macerate în extractul apos de viermicompost brut, preparat în proporţie de 1:100. Acelaşi extract a fost folosit în calitate de hrană suplimentară, administrat în două reprize pe lotul experimental I. Analiza rezultatelor obţinute au demonstrat, că indicii biochimici în mostrele de sfeclă furajeră de pe loturile experimentale I şi II i-au depăşit, respectiv cu 33,97% şi 19,62% - azotul total; 34,00% şi 19,68% - proteina brută; 6,73% şi 1,78% - aciditatea activă pe cei din plantele lotului martor. Conţinutul nitraţiilor de pe loturile experimentale I şi II a diminuat cu 57,37% şi 53,15% faţă de lotul martor. Recolta de sfeclă furajeră colectată de pe loturile experimentale I şi II a fost mai mare cu 50,12% şi 3,78% comparativ cu cea de pe lotul martor. Aşadar, fertilizantul organic lichid, în proporţia (apă: viermicompost) 1:100, obţinut din viermicompostul brut, a influenţat benefic asupra calităţii şi recoltei sfeclei furajere.

Cuvinte cheie: Calitate, extract lichid, indici biochimici, sfeclă furajeră, viermicompost