T.M. El-Sheikh

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF GENOTYPE AND NATURAL OR ARTIFICIAL INSEMINATION ON INDIGENOUS AND ADDAPTED RABBIT PERFORMANCE

T.M. El-Sheikh, T.S.T. Seleem

Abstract
    A total number of 412 mature rabbits of three breeds and a line were used in this study. The experiment was designed to evaluate fertilizing ability and fertility traits using natural mating and artificial insemination. Rabbit does of each breed were divided into two comparable groups (44 in each), does of the first group of each breed were naturally mated to bucks of the same breed, the second group were divided into four sub groups (11 each) and inseminated artificially by using semen of the same breed and three other breeds (cross breeding).Results showed that, fertilizing ability of rabbit bucks such as scrotal circumference; testicular index and mating activity, libido and physical semen characteristics were significantly (P≤0.05) and in descending order as recorded by BB; Gabali; V-Line then NZW rabbit bucks. The highest values of blood plasma oestradiol 17β and progesterone were obtained from V-Line followed by BB; Gabali then NZW rabbit bucks. Whereas, BB rabbit bucks recorded the highest (P≤0.05) values of blood plasma testosterone than those of Gabali; V-Line then NZW ones.Fertility traits of rabbit does were significantly (P≤0.05) affected by breeds. Fertility traits of rabbit pure breeds does such as ovulation %; conception, kidling, litter size and bunny weight at birth and weaning, pre-weaning mortality rates were significantly (P≤0.05) better for V-Line; BB; Gabali and NZW rabbit does than those obtained by cross breeds in all parameters.

Key words: rabbit genotype, reproduction, Fertilizing abilities, semen characterestics


EFECTUL GENOTIPULUI ŞI A INSEMINĂRII NATURALE SAU ARTIFICIALE ASUPRA PERFORMANŢELOR IEPURILOR INDIGENI ŞI A CELOR ACLIMATIZAŢI

T.M. El-Sheikh, T.S.T. Seleem

Rezumat
    În prezentul studiu au fost utilizaţi un număr total de 412 iepuri adulţi din trei rase şi o linie. Experimentul a fost conceput pentru evaluarea capacităţii şi caracteristicilor de fertilizare folosind împerecherea naturală şi inseminarea artificială. Iepuroaicele din fiecare specie au fost împărţite în câte două loturi (44 în fiecare dintre acestea), iepuroaicele din primul lot pentru fiecare specie au fost împerecheate în mod natural cu iepuri de aceeaşi rasa, al doilea lot a fost împărţit în patru sub-loturi (câte 11 în fiecare dintre acestea) şi au fost inseminate artificial folosind sperma provenită de la iepurii aceleaşi rase dar şi de la celelalte trei rase (cross breeding). Rezultatele arată că, abilităţile de fertilizare conferite de circumferinţa scrotală, indexul testicular şi activitatea de împerechere, libidoul şi caracteristicile fizice ale spermei au fost semnificative (P≤0,05) fiind clasificate într-o ordine descrescătoare, în funcţie de rasă, astfel: BB; Gabali; V-Line urmată de iepurii din rasa NZW. Cele mai mari valori pentru oestradiol 17β şi progesteron, din plasma sangvină, au fost obţinute de iepurii din rasa V-Line urmaţi de BB; Gabali şi apoi de cei din rasa NZW. Cu toate acestea, iepurii din rasa BB au înregistrat cele mai mari valori (P≤0,05) pentru testosteronul din plasma sangvină decât cei din rasele Gabali; V-Line şi NZW. Caracteristicile de fertilitate ale iepuroaicelor au fost în mod semnificativ afectate de rasă (P≤0,05). Trăsăturile de fertilitate ale iepuroaicelor din rasele pure cum ar fi: procentul de ovulaţie; concepţia, fătarea, dimensiunea produşilor, greutatea iepuraşilor la naştere şi la înţărcare, mortalitatea ante-înţărcare au fost semnificativ mai bune (P≤0,05) pentru iepuroaicele din rasele V-Line; BB; Gabali şi NZW în comparaţie cu cele obţinute de către iepuroaicele obţinute prin încrucişare, pentru toţi parametrii.

Cuvinte cheie: genotipul iepurilor, reproducere, capacitate de fertilizare, caracteristicile spermei