T.M. El-Sheikh

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ATTEMPET TO PRODUCE COLD RESISTANCE RABBITS

T.M. El-Sheikh, T.S.T. Seleem

Abstract
   The aim of this study was planned to evaluate the effect of cold exposure on diluted physical semen and pre mating does on fertility traits and tolerance offspring of NZW rabbit. A total of 420 mature NZW rabbits were used in this study. In vitro cold exposure to each of diluted physical semen, sperm enzymatic activities, during conservation to 37°C (control), 15; 10 or 5 °C (cold shock) to 30 minutes. Cold stress exposure of rabbit does were at 20°C (control), 15,10,5°C for 30 minutes pre-coitus. The obtained results revealed that, physical semen quality, spermatozoa storagability, decreased significantly (P≤0.01), while values of AST; ALT; ACP and ALP enzymes in diluted semen increased significantly (P≤ 0.01), due to temperatures of cold exposing at 15, 10 then 5°C, compared to control. Ovulation, kindling rates, litter size and weight at birth was highly significant (P≤ 0.01) and in descending order due to expose to cold stress pre artificial insemination for 30 minutes at 20, 15, 10 then 5 °C, respectively. Re-mated rabbit does which exposed to different levels of cold stress pre previous mating did not record any significant in fertility traits. Mortality rate of growing rabbits produced from semen or rabbit does exposed to cold stress were significantly (P≤ 0.01) lower discerningly as compared with other cold treatments. In conclusion, exposing rabbit semen and does to very severe cold stress (Shock) produced offspring have more tolerance and adaptation to cold stress.

Key words: Rabbits; cold stress; semen quality; fertility traits; natural mating; AI


ÎNCERCĂRI PENTRU OBŢINEREA DE IEPURI REZISTENŢI LA FRIG

T.M. El-Sheikh, T.S.T. Seleem

Rezumat
   Scopul prezentului studiu a fost de a evalua efectul expunerii la frig asupra caracteristicilor fizice ale spermei diluate şi asupra iepuroaicelor aflate în faza de pre-împerechere cu implicaţii asupra caracteristicilor de fertilitate şi a toleranţei produşilor obţinuţi pentru rasa de iepuri NZW. Un număr total de 420 de iepuri maturi din rasa NZW au fost folosiţi în cadrul cercetărilor noastre. Expunerea in vitro la rece a fost făcută pentru fiecare probă de spermă după cum urmează la temperatura de 37°C (control), 15; 10 sau 5°C (şocul rece) timp de 30 minute. Expunerea iepuroaicelor la frig a fost făcută la temperatura de 20°C (control), 15, 10, 5°C timp de 30 minute pre-coitus. Rezultatele obţinute au reliefat faptul că, însuşirile fizice ale spermei, capacitatea de stocarea a spermatozoizilor, au scăzut semnificativ (P≤0,01), în timp de valorile pentru enzimele AST; ALT; ACP şi ALP din sperma diluată au crescut semnificativ (P≤0,01), datorită expunerii la frig la temperaturi de 15, 10 şi 5°C, în comparaţie cu lotul martor. Ovulaţia, rata fătărilor, dimensiunea produşilor şi greutatea acestora la naştere au fost foarte semnificative (P≤0,01) clasificarea într-o ordine descendentă datorată expunerii la stressul rece înainte de inseminarea artificială timp de 30 de minute fiind următoarea: 20, 15, 10 şi respectiv 5°C. Iepuroaicele care au fost reîmperecheate şi care au fost expuse unor diferite nivele ale stressului la frig în perioda pre-împerechere nu au înregistrat diferenţe semnificative în ceea ce privesc caracteristicile de fertilitate. Rata de mortalitate a iepurilor crescuţi pentru producerea de spermă sau a iepuroaicelor expuse la condiţiile de stress la frig a fost semnificativ mai mică (P≤0,01) în comparaţie cu alte tratamente la rece. În concluzie, expunerea spermei iepurilor şi a iepuroaicelor la condiţii foarte severe de stress la frig (şoc) au condus la obţinerea unor produşi care au o toleranţă şi un grad de adaptabilitate mai mare la stressul provocat de frig.

Cuvinte cheie: iepuri; stressul la frig; calitatea spermei; caracteristici de fertilitate; împerechere naturală; inseminare artificială