Roxana Nicoleta RaŢu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MILK IMPORTANCE AS RAW MATERIAL IN PROCESSING OF DAIRY PRODUCTS

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Abstract
   It is well known the fact that to obtain dairy products with a good quality we need raw material milk with a superior quality.
   Starting from this in the current paper we focused on analysis of quality of raw material milk which will be processed for obtaining Şipote pressed cheese at company SC TRANS GIGEL SRL Şipote.
   So, were gathered 10 milk samples and 10 product samples which were subjected to physical-chemical and microbiological (in case of milk) analysis, obtained data being compared with the ones presented in quality standards.
   Milk which will be processed recorded a mean value for fat content higher with 0.72% than the minimum imposed by standards. Regarding microbiological features, results obtained by us indicated much lower values in comparison with the maximum admissible by standards.
   Regarding the product analysed by us, like in the case of milk the obtained values were inside the standards. For water content the mean value calculated by us was lower with 1.4% than the admissible maximum. About fat content, this one recorded a mean value higher with 1.02% than the indicated minimum by standards.
   In conclusion could be said that both milk which is processed and also the product analysed by us are inside quality standards.

Key words: milk, quality, pressed cheese


IMPORTANŢA LAPTELUI MATERIE PRIMĂ ÎN OBŢINEREA PRODUSELOR LACTATE

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Rezumat
   Este ştiut faptul că pentru a obţine produse lactate de o bună calitate avem nevoie de un lapte materie primă de o calitate superioară.
   Din aceste considerente în prezenta lucrare ne-am propus să analizăm calitatea laptelui materie primă care intră în procesare pentru obţinerea caşcavalului şipote în cadrul firmei SC TRANS GIGEL SRL şipote.
   Aşa de exemplu au fost recoltate 10 probe de lapte şi 10 probe de produs finit pe care s-au efectuat analize de natură fizico-chimică şi microbiologică (în cazul laptelui) datele obţinute fiind comparate cu cele din standardele de calitate.
   Prin urmare, laptele care intră în procesare a înregistrat o valoarea medie a conţinutului de grăsime mai mare cu 0,72% mai mare decât minima indicată de standard. În ceea ce priveşte caracteristicile microbiologice, rezultatele obţinute de noi au indicat valori mult mai mici comparativ cu maxima admisă de standard.
   Referitor la produsul finit analizat de noi, la fel ca şi în cazul laptelui valorile obţinute în urma determinărilor s-au încadrat în standard. Pentru conţinutul apă valoarea medie calculată de noi a fost mai mică cu 1,4% decât maxima admisă. În ceea ce priveşte conţinutul de grăsime acesta a înregistrat o valoare medie mai mare cu 1,02% decât minimul indicat în standard.
   În concluzie se poate afirma că atât laptele care intră în procesare cât şi produsul finit analizat de noi se încadrează în standardele de calitate.

Cuvinte cheie: aliment, inovaţie, siguranţă alimentară