Rowida, M. Rriad

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF SPERM CONCENTRATION AND SITE OF INSEMINATION ON CONCEPTION RATE OF RABBITS

Rowida, M. Rriad, T.S.T. Seleem, K.H. El-Kholy, Z.M. Rawash

Abstract
   A total number of 16 mature bucks and 190 monoparous does' of New Zealand White rabbits were used in this work. The aim of this study was to evaluate some reproductive traits and semen quality. The traits measured were semen-ejaculate; sperm motility; sperm-cell concentration; the percentages of live spermatozoa; total-sperm abnormalities and acrosomal damages by conventional technique. Pooled semen sample was divided into two homogeneous parts then diluted with glucose yolk citrate diluents. The dilution rates were 1: 5 and 1: 10. The kindling rate and litter size at birth were recorded. Results of first experiment showed that the ejaculates with high percentage of motile spermatozoa was 74.42 ± 3.34; low percentage of dead spermatozoa was17.02 ± 2.71; sperm abnormalities (14.39 ± 1.03); acrosomal damages prior to their inclusion in the final pool (12.26 ± 0.96), and sperm cell concentration (450.41±43.94). Results of second experiment indicated that the average length of the vaginal tract was 14.5 ± 19.5 cm. Semen dilution rate at 1: 5 resulted high significant (P<0.05) conception and kindling rates compared to semen dilution rate of 1:10. Similarly, the conception rate was increased significantly (P<0.05), where the insemination catheter deeply deposits diluted semen into vaginal tract to depth 12 cm, giving better conception and kindling rates than in the case of 4 or 8 cm.

Key words: rabbit; semen; dilution rate; AI; straw length


EFECTUL CONCENTRAŢIEI DE SPERMĂ ŞI A MODULUI DE INSEMINARE ASUPRA RATEI DE CONCEPŢIE LA IEPURI

Rowida, M. Rriad, T.S.T. Seleem, K.H. El-Kholy, Z.M. Rawash

Rezumat
    Un număr total de 16 iepuri şi 190 iepuroaice monopare din rasa New Zealand White au fost utilizaţi în cadrul cercetărilor de faţă. Scopul acestui studiu a fost de a evalua unele însuşiri reproductive şi calitatea spermei. Caracteristicile măsurate au fost: ejacularea spermei; mobilitatea spermei; concentraţia de celule spermatice; procentul de spermatozoizi viabili; totalul anomaliilor din spermă şi daunele produse spermei prin folosirea tehnologiilor convenţionale. Probele de spermă recoltate au fost împărţite în două părţi egale care au fost apoi diluate folosind o soluţie de gălbenuş de ouă, glucoză şi citrat de sodiu. Raportul de diluţie a fost 1:5 şi 1:10. Rata fătărilor şi mărimea produşilor la naştere a fost deasemenea înregistrată. Rezultatele primului experiment arată că în sperma ejaculată cel mai mare procent de spermatozoizi viabili a fost de 74,42±3,34; cel mai mic procent al spermatozoizilor morţi a fost de 17,02±2,71; anomaliile din spermă au avut o rată de 14,39±1,03; defectele regăsite în spermă au avut un procent de 12,26±0,96 şi concentraţia celulelor spermatice a fost de 450,41±43,94. Rezultatele celui de-al doilea set de experienţe au arătat că lungimea medie a tractului vaginal a fost de 14,5±19,5 cm. Rata de diluţie de 1:5 pentru spermă a oferit rezultate foarte semnificative (P<0,05) în ceea ce priveşte rata de concepţie şi de fătare în comparaţie cu sperma diluată cu 1:10. În mod similar rata de concepţie a crescut semnificativ (P<0,05), când inseminarea cu spermă diluată s-a făcut la 12 cm adâncime în interiorul tractului vaginal, oferind o rată de concepţie şi de fătare mai bună decât în cazul inseminării la adâncimea de 4 sau 8 cm.

Cuvinte cheie: iepuri; spermă; procent de diluţie; inseminare artificială