Olesea Gliga

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CORELATION BETWEEN THE CONTENT OF HEAVY METALS (Pb, Cd and Cu) IN THE BEE
PRODUCTS AND THE BEES BODY

Olesea Gliga, Valentina Cebotari, I. Buzu

Abstract
   The aim of this paper is to determine the correlation between the content of heavy metals (Pb, Cd, Cu) in the bees body and bee products. The study was conducted by placing 12 hives with bees' families in four research areas (the forest area, the agricultural area, the transport area and industrial area) with different human impact. The forest area served as control where, practically, lacked sources of pollution. In the agricultural area the main sources of pollution are vehicles from nearby auto route, the former deposit of pesticides and agricultural machinery. The transport area is located at the periphery and is one affected by smoke gases from road transport undertaking of producing asphalt automobile market, vulcanization etc. At the periphery of the city is located the industrial area with impact of road transport, glass factory, factory, household chemical products, thermal and electrical station and other small enterprises. From every experimental family were taken bee pollen, honey and propolis samples, according to current regulations and transported to the laboratory for analysis. The content of heavy metals in the samples was determined using Atomic Absorption Spectrometry with thermal atomization (GFASS).
   Research results have shown that, between the concentration of heavy metals in pollen, honey bees and their content in the bee body exist a quite close positive correlative link. The highest values of correlation coefficients have been recorded between Cd content in pollen and bees (rxy = 0.77; P < 0.001), between Pb content in pollen and bees (rxy = 0.77; P < 0.001), pollen and honey (rxy = 0.71; P < 0.001), honey and bees (rxy = 0.68; P < 0.01) and between Cu content in pollen and bees (rxy = 0.71; P < 0.001), pollen and honey (rxy = 0.67; P < 0.01), honey and bees (rxy = 0.62; P < 0.01). Someone correlative links between the concentration of heavy metals in propolis and other apiarian products (pollen, honey) and bees body, have not been identified.

Key words: bees, pollen, honey, propolis, heavy metals, correlation


CORELAŢIA ÎNTRE CONŢINUTUL DE METALE GRELE (Pb, Cd şi Cu)
ÎN PRODUSELE APICOLE ŞI CORPUL ALBINEI

Olesea Gliga, Valentina Cebotari, I. Buzu

Rezumat
   Scopul acestei lucrări este determinarea corelaţiei între conţinutul de metale grele (Pb, Cd, Cu) în produsele apicole şi corpul albinelor. Studiul a fost realizat prin amplasarea a 12 stupi cu familii de albine în 4 zone de cercetare (zona forestieră, zona agricolă, zona transport auto şi zona industrială) cu diferit impact antropic. Zona forestieră a servit drept martor unde, practic, lipseau sursele de poluare. În zona agricolă principalele surse de poluare fiind vehiculele din apropierea traseului auto, fostul depozit de pesticide, tehnica agricolă. Zona transport auto, fiind situată la periferia oraşului este una influenţată de gazele fumigene de la transportul auto, întreprinderea de producere a asfaltului, piaţa de automobile, vulcanizări etc. La periferia oraşului este situată şi zona industrială cu impact din partea transportului auto, uzinei de sticlă, fabricii de produse chimice de uz casnic, centralelor termoelectrice şi altor întreprinderi mici. De la fiecare familie experimentală au fost prelevate probe de albine, polen, miere şi propolis, conform normelor în vigoare şi transportate în laborator pentru analiză. Conţinutul de metale grele în probe a fost determinat folosind Spectrometria de Absorbţie Atomică cu atomizare termică (GFASS).
   Rezultatele cercetărilor au demonstrat că, între concentraţia metalelor grele în produsele apicole studiate (polen, miere, propolis) şi conţinutul acestora în corpul albinelor există o legătură corelativă pozitivă destul de strânsă. Cele mai mari valori ale coeficienţilor de corelaţie au fost înregistrate între conţinutul de Cd în polen şi albine (rxy = 0,77; P < 0,001), între conţinutul de Pb în polen şi albine (rxy = 0,77; P < 0,001), polen şi miere (rxy = 0,71; P < 0,001), miere şi albine (rxy = 0,68; P < 0,01) între conţinutul de Cu în polen şi albine (rxy = 0,71; P < 0,001), polen şi miere (rxy = 0,67; P < 0,01), miere şi albine (rxy = 0,62; P < 0,01). Careva legături corelative între concentraţia metalelor grele în propolis şi celelalte produse apicole (polen, miere) şi corpul albinelor nu au fost înregistrate.

Cuvinte cheie: albine, polen, miere, propolis, metale grele, corelaţie