Murat Yilmaz

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARISON OF SOME BODY MEASUREMENTS FOR SAANEN GOATS

Murat Yilmaz, H. Erbay Bardakcioglu, Tufan Altin

Abstract
   The aim of this research was to compare some body measurements of goats and their kids. The measurements, namely the birth and the body weight, were taken during a 15-day- period for two months subsequent to the birth of the kids. The study was conducted on the Research Farm of Adnan Menderes University in Aydin province, Turkey. Within the data, parameters of 35 Saanen goats and of 46 kids of them, which were born in February and April in 2015, were compiled. The average live weights of the goats and of the kids were recorded after birth within 12 hours as 3.15kg and 47.78 respectively. A positive and significant correlation was found between the live weights of the goats and kids after birth (P<0.01). In addition, there was also a positive and significant correlation between the live weights of the goats which had multiple births and the live weights of the kids (P<0.01). The relationship between Withers height (WH)of goats and Withers height (WH)of kids at birth was found statistically non-significant (P<0.01); however, the correlation between Body Lengths (BL) of the kids, which were recorded in two months in every 15 days, was determined to be positive and significant (P<0.01). On the other hand, when the gender was taken into account, while there was a positive and significant correlation between the body lengths of the goats and male kids after birth, the correlation between the goats and female kids was found non-significant. In breeding selection from kids in the herd, characteristics, such as birth weight, live weight gain and body lengths (BL) are quite important; however, some research should also be conducted on the billy goat impact for some body measurements of their kids.

Key words: Saanen goats, kids, birth weight, body lengths


COMPARAREA UNOR MĂSURĂTORI CORPORALE EFECTUATE LA CAPRELE DIN RASA SAANEN

Murat Yilmaz, H. Erbay Bardakcioglu, Tufan Altin

Rezumat
   Scopul acestui studiu a fost de a compara unele măsurători corporale pentru capre şi iezii acestora. Măsurătorile efectuate, greutatea la naştere şi greutatea corporală, au fost efectuate timp de 15 zile pentru două luni ulterioare naşterii iezilor. Cercetările au fost efectuate în cadrul fermei didactice aparţinând Universităţii Adnan Menderes, Aydin, Turcia. În conformitate cu datele obţinute, parametrii a 35 de capre din rasa Saanen şi a celor 46 de iezi ai lor, care s-au născut în perioada februarie-aprilie 2015 au fost analizate. Greutatea medie în viu înregistrată pentru capre şi pentru iezi după 12 ore de la naştere a avut valori de 47,78 şi respectiv 3,15 kg. O corelaţie semnificativă şi pozitivă a fost găsită între greutatea corporală a caprelor şi cea a iezilor după naştere (P<0,01). În plus, s-a găsit o corelaţie pozitivă şi semnificativăîntre greutatea corporală a caprelor care au avut mai multe fătări şi greutatea corporală a iezilor (P<0,01). Relaţia dintre înălţimea la greabăn (WH) a caprelor şi înălţimea la greabăn (WH) a iezilor la naştere a fost statistic nesemnificativă (P<0,01); cu toate acestea, corelaţia dintre lungimea corpului (BL) iezilor, care a fost înregistrată timp de 2 luni la fiecare 15 zile, a fost pozitivă şi semnificativă (P<0,01). Pe de altă parte, dacă se ia în consideraţie sexul produşilor, se obţine o corelaţie pozitivă şi semnificativă între lungime corporală a caprelor şi cea a iezilor masculi la naştere, în timp ce corelaţia dintre lungimea corporală a caprelor şi cea a produşilor feminini a fost găsită ca fiind nesemnificativă. În selecţia genetică a iezilor, caracteristici ca: greutatea la naştere, sporul mediu în greutate şi lungimea corporală (BL) sunt deosebit de importante; cu toate acestea, cercetări ulterioare trebuie efectuate pentru stabilirea impactului ţapilor asupra unor dimensiuni corporale a produşilor acestora.

Cuvinte cheie: capre Saanen, iezi, greutate la fătare, lungimi corporale