M.G. DoliŞ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MORPHOLOGICAL STUDY CONCERNING THE REPRODUCTION HORSES FROM ROMANIAN TRĂPAŞ BREED FROM JEGĂLIA STUD

M.G. Doliş, C.E. Nistor, V. Băcilă, C. Şonea

Abstract
   Research was carried out on the herd of 39 horses, respectively 28 mother mares and 11 stallions, which constituted the reproduction nucleus of Romanian Trăpaş breed, from Jegălia Stud, in 2013. Horses were assessed based on data obtained from usual measurements (waist, thoracic perimeter and shinbone perimeter) performed at the annual evaluation. Results obtained regarding waist showed that it had average values of 154.68±0.59 cm at mares, respectively 157.36±1.17 cm at stallions. Thoracic perimeter had an average value of 173.82±1.01 cm at mares, respectively 185.18±3.58 cm at stallions, and shinbone perimeter had mean values of 18.80±0.15 cm at mares and 21.09±0.59 cm for stallions. In light of these results it has been observed that the studied herd is presenting as a homogenous batch concerning the three studied characters. The obtained data gathered after measurements fits into breed standard and justify horses promoting/maintenance into stud breeding nucleus.

Key words: equines, mares, stallions, stud, measurements


STUDIU MORFOLOGIC PRIVIND CABALINELE DE REPRODUCŢIE DIN RASA TRĂPAŞ ROMÂNESC

M.G. Doliş, C.E. Nistor, V. Băcilă, C. Şonea

Rezumat
   Cercetările au fost efectuate pe .un efectiv de 39 cabaline, respectiv 28 de iepe mame şi 11 armăsari pepinieri, care au alcătuit nucleul de reproducţie pentru rasa Trăpaş românesc, de la Herghelia Jegălia, în anul 2013. Cabalinele au fost apreciate pe baza datelor obţinute în urma măsurătorilor uzuale (talie, perimetru toracic şi perimetru fluier) efectuate cu ocazia lucrărilor de bonitare anuale. Rezultatele obţinute în privinţa taliei au arătat că aceasta a avut. o valoare medie de 154,68±0,59 cm la iepe, respectiv 157,36±1,17 cm la armăsari. Perimetrul toracic a avut o valoare medie de 173,82±1,01 cm la iepe, respectiv 185,18±3,58 cm la armăsari, iar perimetrul fluierului a avut valori medii de 18,80±0,15 cm la iepe şi de 21,09±0,59 cm la armăsari. Prin prisma acestor rezultate s-a observat că grupul studiat este omogen în privinţa tuturor celor trei caractere analizate. Datele obţinute în urma. măsurătorilor se încadrează în standardul rasei şi îndreptăţesc promovarea/menţinerea cabalinelor în efectivul matcă al hergheliei.

Cuvinte cheie: cabaline, iepe, armăsari, herghelie, măsurători