M. Avramiuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF LUTEIN IN LAYER DIETS ON EGG QUALITY

M. Avramiuc

Abstract
   The aim of this paper was to search the lipase coming from four plant sources, to see to what extent pH, temperature or/and substrate influence the activity of this enzyme, and which of these sources shows a higher enzyme activity. The lipase sources were represented by seeds (fruits) of: peanut, walnut, almond, and sesame, and as substrates were used refined oils of: sunflower, pumpkin, soy bean, corn, peanut, walnut, almond and sesame. The activity of lipase was determined at 20°C and 40°C, at three pH values (5.4, 7.4 and 8.2) for each temperature, and has consisted in titrating of fatty acids released from oils by lipase, in a certain time interval. The lipases coming from peanut, walnut, almond and sesame have registered, on the eight refined oils, the highest values of activity at pH 5.4 (at 40°C). Compared to the other three sources, the activity of walnut lipase was significantly higher on the oils of: sunflower, pumpkin, soy bean and walnut, the highest activity being recorded on walnut oil, at 40°C. Both the temperature, but especially pH and chemical composition of substrate (oil) have influenced the activity of lipases derived from the four plant sources.

Key words: lipase, oil, source, pH, temperature, substrate


CERCETĂRI PRIVIND ACTIVITATEA LIPAZEI DIN UNELE SURSE VEGETALE SUB INFLUENŢA UNOR FACTORI EXTERNI

M. Avramiuc

Rezumat
   Scopul acestei lucrări a fost studiul lipazei provenită din patru surse vegetale, pentru a vedea în ce măsură pH-ul, temperatura, sau/şi substratul influenţează activitatea acestei enzime şi care dintre aceste surse evidenţiază o activitate enzimatică mai mare. Sursele de lipază au fost reprezentate de seminţe (fructe) de: arahide, nuc, migdal şi susan, iar ca substraturi s-au utilizat uleiuri rafinate de: floarea soarelui, dovleac, soia, porumb, arahide, nuci, migdale şi susan. Activitatea lipazei a fost determinată la 20°C şi 40°C, la trei valori de pH (5.4, 7.4 şi 8.2) pentru fiecare temperatură, şi a constat în titrarea acizilor graşi eliberaţi din uleiuri de lipază, într-un anumit interval de timp. Lipazele provenite din arahide, nuci, migdale şi susan au înregistrat, pe cele opt uleiuri rafinate, cela mai mari valori ale activităţii la pH 5,4 (la 40°C). Comparativ cu celelalte trei surse, activitatea lipazei din nuci a fost semnificativ mai mare pe uleiurile de: floarea soarelui, dovleac, soia şi nuci, cea mai mare activitate fiind înregistrată pe uleiul de nuci, la at 40°C. Atât temperatura, dar mai ales pH-ul şi compoziţia chimica a substratului (uleiului) au influenţat activitatea lipazelor provenite din cele patru surse vegetale.

Cuvinte cheie: lipază, ulei, sursă, pH, temperatură, substrat