Liudmyla Olexiyivna Tarasenko

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PECTIN USAGE AS FEED ADDITIVE ON PIGS EXCRETION METABOLISM AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS

Liudmyla Olexiyivna Tarasenko, Valentina Olegivna Rud

Abstract
   It is well known that the enzymatic activity is dependent to the presence in the reaction environment of the activators and inhibitors. In most cases, the latter ones are represented by the heavy metals. This study hypothesis was that the usage of a feed additive may normalize the metabolic enzymatic processes in animals through the facilitation of the heavy metals excretion. The original findings have shown positive impact after 30 days of pectin usage as feed additive on piglets rearing, at an optimal dose of 0.3 g/kg body weight, in order to decrease cadmium, cooper, lead and mercury in all organs and tissues to the BAC levels (boundary acceptable concentration). Other effects were the normalization of metabolic processes, especially the level of mineral and albuminous metabolism and the overall improvement of the blood biochemical parameters.

Key words: pectin, pigs, heavy metals, mineral and albumin metabolism, blood biochemistry


EFECTUL UTILIZĂRII PECTINEI CA ADITIV FURAJER ASUPRA METABOLISMULUI EXCRETOR ŞI A PARAMETRILOR BIOCHIMICI SANGUINI LA PURCEI

Liudmyla Olexiyivna Tarasenko, Valentina Olegivna Rud

Rezumat
    Este binecunoscut faptul că activitatea enzimatică depinde de prezenţa în mediul de reacţie a activatorilor şi inhibitorilor/ în cele mai multe situaţii aceştia din urmă sunt reprezentaţi de metale grele. Ipoteza acestui studiu a fost că utilizarea unui aditiv furajer ar putea aduce la niveluri normale procesele metabolice enzimatice în organismul animal prin facilitarea excreţiei metalelor grele. Rezultatele originale au demonstrat un impact pozitiv al utilizării pectinei ca aditiv furaje pe parcursul a 30 zile de îngrăşare a purceilor, la o doză optimă de 0,3 g/kg greutate vie, pentru a reduce nivelurile de cadmiu, cupru, plumb şi mercur în toate organele şi ţesuturile organismului, până la nivelele maxim admise (NMA). Alte efecte au constat în normalizarea proceselor metabolice, îndeosebi ale nivelelor metabolismului mineral şi albuminic, precum şi a constantelor biochimice sanguine.

Cuvinte cheie: pectină, porci, metale grele, metabolism mineral şi albuminic, biochimie sanguină