I.A. El-Wardany

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RELATIONSHIP BETWEEN LIPTEN HORMONE CONCENTRATION AND RABBIT REPRODUCTIVITY

I.A. El-Wardany, N.F.A. Saleh, T.S.T. Seleem, A.M.H. Ahmed

Abstract
    The present work was aimed to study the relationship between Lipten hormone concentration and rabbit reproductively in two rabbit breeds (Baladi Black and New-Zealand White). Lipten hormone concentrations were determined in blood, milk and semen of rabbits. Sixty mature rabbits at twelve months of age were used. Results obtained showed that, Leptin hormone concentration in blood serum of ordinary fertile doe and buck rabbits were significantly (P?0.5 or 0.1) higher than those recorded in low fertile ones, in both BB and NZW rabbits. BB rabbits recorded leptin hormone levels insignificantly higher than those obtained by NZW rabbits. Ordinary fertile BB and NZW lactating rabbit does produced milk with Leptin hormone concentration significantly (P? 0.1) more than recorded by low fertile rabbits. Leptin hormone concentrations were arranged in descending order insignificantly as obtained during, the 3rd; 2nd; 4th; 1st then the 5th week of lactating period, respectively. Semen ejaculated by ordinary fertile BB and NZW rabbit bucks included Leptin hormone levels more significantly (P?0.1) than those of low fertile bucks. BB rabbit bucks and second ejaculates characterized by Leptin hormone levels insignificantly higher than those obtained by NZW rabbit bucks and first ejaculates. It could be concluded that, there was strongly correlation between Leptin hormone concentration in blood, semen, milk and rabbit reproductivity. BB rabbits may be capability more than NZW rabbits.

Key words: rabbit; Leptin; fertility; blood; reproduction


RELAŢIA DINTRE HORMONUL LIPTEN ŞI REPRODUCTIVITATEA IEPURILOR

I.A. El-Wardany, N.F.A. Saleh, T.S.T. Seleem, A.M.H. Ahmed

Rezumat
    Cercetarea de faţă a avut drept scop studiul relaţiei dintre concentraţia hormonului Lipten şi reproductivitatea iepurilor pentru două rase de iepuri (Baladi Black şi New-Zealand White). Concentraţia de hormone Lipten a fost determinată în sânge, lapte şi în sperma iepurilor. şaizeci de iepuri cu vârsta de 12 luni au fost utilizaţi în cadrul cercetărilor. Rezultatele obţinute arată faptul că, în serul sangvin al iepuroaicelor fertile şi al iepurilor reproducători concentraţia hormonului Lipten a fost semnificativ mai mare (P≤0,5 sau 0,1) decât cea înregistrată pentru indivizii mai puţin fertili, atât pentru iepurii BB cât şi pentru cei din rasa NZW. Iepurii din rasa BB rabbits au înregistrat niveluri ale hormonului Lipten nesemnificativ mai mari decât cele obţinute pentru iepurii din rasa NZW. Iepuroaicele fertile din rasele BB şi NZW care se află în perioada de lactaţie produc un lapte cu o concentraţie semnificativ mai mare de hormon Lipten (P≤0,1) decât cea înregistrată la iepuroaicele mai puţin fertile. Concentraţia de hormon Lipten a catalogată într-o ordine descrescătoare după cum urmează, în funcţie de săptămâna de lactaţie: săptămâna a 3-a; săptămâna a 2-a; săptămâna a 4-a; săptămâna, respectiv săptămâna a 5-a de lactaţie. Sperma ejaculată de iepurii fertili din rasele BB şi NZW a avut niveluri pentru hormonul Lipten semnificativ mai mari (P≤0,1) decât cele regăsite în sperma iepurilor masculi mai puţin fertili. Nivelul de hormon Lipten din sperma iepurilor din rasa BB nu a fost semnificativ mai mare decât cele obţinute pentru rasa NZW. Se poate concluziona că există o strânsă corelaţie între concentraţia hormonului Lipten în sânge, lapte şi spermă şi capacitatea de reproducţie a iepurilor. Iepurii din rasa BB pot avea o capacitate de reproducţie ceva mai mare decât cei din rasa NZW.

Cuvinte cheie: iepuri; Lipten; fertilitate; sânge; reproducţie