G. Hoha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE QUALITY OF MEAT TO DIFFERENT TYPE MANGALITSA BREEDS'S

G. Hoha, Monica Pandelea, Elena Costăchescu, C.E. Nistor, E. Măgdici, B. Păsărin

Abstract
   Mangalitsa is a pig breed specialized for fat, which was bred in Romania in large herds until the 1950s. Through the quality of meat from this breed, for several years there has been a growing interest of farmers and consumers for this breed. The aim of this study is to make a comparison between the qualities of meat obtained from two varieties of the Mangalitsa breed: red variety and blonde variety. The results show insignificant differences on slaughter yield: 72.12% to 71.4% for the blonde and red variety. Regarding the chemical composition of meat, results determined the best values for the blonde type compared with the red type: water - 57.42% vs 57.11%; protein 21.72% vs 21.34%; cholesterol 48.14 mg / 100g vs 48.78 mg / 100g

Key words: Mangalitsa, meat quality, cholesterol


CALITATEA CĂRNII LA RASA MANGALIŢA

G. Hoha, Monica Pandelea, Elena Costăchescu, C.E. Nistor, E. Măgdici, B. Păsărin

Rezumat
   Mangaliţa este orasa de porci specializată pentru grăsime, care a fost foarte exploatată în România, în efective mari până în anii 1950. Datorită calităţilor deosebite ale cărnii provenite de la această rasă, de câţiva ani se constată o creştere a interesului fermierilor şi consumatorilor pentru această rasă. Scopul acestui studiu este de a face o comparatie între calităţile cărnii obţinute de la două populaţii de porci din rasa Mangaliţa: varietatea roşie şi varietatea blondă. Rezultatele arată diferenţe nesemnificative cu privire la randamentul la sacrificare: 72,12% la varietatea blondă şi 71,4% la varietatea roşie. În privinţa compoziţiei chimice a cărnii rezultate superioare s-au determinat tot la varietate blondă comparative cu cea roşie: apa - 57,42% vs. 57,11% , proteine 21,72% vs 21,34%; colestesterol 48,14 mg/100g vs 48,78 mg/100g.

Cuvinte cheie: Mangaliţa, carne, calitate, colesterol