Dian Anggraeni

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFICIENCY OF PRODUCTION FACTOR USAGE IN CORN FARMING AT SERANG DISTRICT, BANTEN PROVINCE

Dian Anggraeni, Tuhpawana P. Sendjaja, Tomy Perdana, Anne Nuraini

Abstract
   Maize (Zea mays) is one of the strategic commodities in Indonesia's economy, because it is a second food-producing carbohydrate after rice Corn self-sufficiency program (Program Swa-sembada Jagung) launched by the government, requires good cooperation between the farmers and the government. Corn demand was increased continually, in line with the living standards of the local economy and the progress of the animal feed industry. Human resources, natural resources, land availability and potential yield and technology, have roll in increasing the production number. The aims of this experiment were to analyze the influence of production factors to the corn production and also to analyze the efficiency usage in corn farm enterprises at Serang District, Banten Province. Sampling method was done by stratified random sampling method, with total samples of 61 corn farmers. Results indicated, that simultaneous effect of land area (X-1), seeds (X-2), urea (X-3), pesticides (X-4), NPK - nitrogen, phosphor and potassium (X-5), the use of manure (X-6) and labor (X-7) factors, significantly affected the corn production. Partially, land area (X-1), seeds (X-2), urea (X-3), NPK (X-5), and the use of manure (X-6) factors, significantly affect the corn production. Economically, the land use (X-1), seeds (X-2), and pesticides (X-4) factors, shows inefficient yet, whereas for urea (X-3), NPK (X-5), the use of manure (X-6) and labor (X-7) as the production factor, shows not efficient.

Key words: production factors, Cobb-Douglas, economic efficiency, corn farming


EFICIENŢA FACTORILOR DE PRODUCŢIE FOLOSIŢI PENTRU CULTIVAREA PORUMBULUI ÎN DISTRICTUL SERANG, PROVINCIA BANTEN

Dian Anggraeni, Tuhpawana P. Sendjaja, Tomy Perdana, Anne Nuraini

Rezumat
   Porumbul (Zea mays) este unul dintre materiile prime de importanţă strategică în economia indonesiană, deoarece este al doilea producător de carbohidraţi după orez Programul autonomiei producţiei de porumb (Programul Swa-sembada Jagung) lansat de guvern, necesită o bună cooperare între fermieri şi autorităţile guvernamentale. Cerinţa pentru porumb a cunoscut o creştere continuă, în conformitate cu standardele de viaţă şi cu progresele cunoscute de către industria zootehnică. Resursele umane, resursele naturale, disponibilitatea terenului, potenţialul culturilor şi a tehnologiei, au un rol important în creşterea producţiilor obţinute. Obiectivele acestei cercetări au fost de a analiza influenţa factorilor de producţie asupra recoltelor de porumb şi deasemenea de analiza eficienţa economică a fermelor cultivatoare de porumb din districtul Serang, provincia Banten. Metoda de cercetare a fost realizată folosind eşantionarea stratificat randomizată, pe un număr de 61 de fermieri cultivatori de porumb. Rezultatele arată că efectul simultan al suprafeţei de teren (X-1), seminţelor (X-2), ureea (X-3), pesticidele (X-4), NPK - azot, fosfor, potasiu (X-5), folosirea gunoiului de grajd (X-6) şi forţa de muncă (X-7) sunt factori, care afectează în mod semnificativ producţia de porumb. Parţial, suprafaţa de teren (X-1), seminţele (X-2), ureea (X-3), NPK (X-5), ţi folosirea gunoiului de grajd (X-6) sunt factori care afectează semnificativ producţia de porumb. Din punct de vedere economic, folosirea terenului (X-1), seminţele (X-2), şi pesticidele (X-4) sunt factori care până acum nu şi-au arătat eficienţa, în timp ce factori precum ureea (X-3), NPK (X-5), folosirea gunoiului de grajd (X-6) şi forţa de muncă (X-7) ca şi factori de producţie nu sunt eficienţi.

Cuvinte cheie: factori de producţie, Cobb-Douglas, eficinenţa economică, cultivarea porumbului