M.C. Cioran

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE FEED INFLUENCE ON GROWING PERFORMANCES AT BREED CYPRINUS CARPIO, USING FODDER ALLER CLASSIC

M.C. Cioran, E. Măgdici, I.B. Pagu, C.A. Barbacariu, B. Păsărin

Abstract
   The aim of the current paper was to establish the growing rhythm of Cyprinus carpio breed using as food the Aller classic fodder. In the first stage a pond with a surface of 0.5 ha was populated with crap sapling. The total number of the sapling populated in this pond was 3000 individuals with an average weight of 70 grams per individual. To establish the growing rhythm were made, twice per month, a control fishing. The current research was realised in a farm from Moldova region in 2014.
   Experiment started in April when the water temperature reached a value of 16°C. After first control fishing, fishes were assigned in three categories function of their weight. Monitoring of biological material took place from April till September resulting a fishes' mean weight from 70 g/individual till 1024 g/individual and the gain was of 1 kg fish for 1.7 kg administrated fodder. For a better development of fishes was kept under control the level of solvit oxygen at a value of 7 mg/l using some aerators. At the same time were administrated lime chloride and antibiotics due to apparition of some specific breed diseases.

Key words: fish, carp, fodders


STUDIU PRIVIND INFLUENŢA HRANEI ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE LA SPECIA CYPRINUS CARPIO, FOLOSIND FURAJUL ALLER CLASSIC

M.C. Cioran, E. Măgdici, I.B. Pagu, C.A. Barbacariu, B. Păsărin

Rezumat
   Scopul acestei lucrări a fost stabilirea ritmului de creştere a speciei Cyprinus carpio folosind ca hrană furajul Aller classic. În prima etapă s-a populat cu puiet de crap un heleşteu cu o suprafaţă de 0,5 ha. Totalul puietului populat în acest heleşteu a fost de 3000 de bucăţi cu o greutate medie de 70 de grame/exemplar. Pentru stabilirea ritmului de creştere s-a făcut bilunar pescuit de control. Cercetarea de faţă s-a efectuat într-o fermă din regiunea Moldovei în anul 2014. Experimentul a început în luna aprilie când temperatura apei a atins valoarea de 16°C. După primul pescuit de control peştii au fost repartizaţi în trei categorii în funcţie de greutatea lor. Monitorizarea materialului biologic a avut loc din luna aprilie până în luna septembrie rezultând o greutate medie a peştilor de la 70 g/exemplar la 1024 g/exemplar iar sporul a fost de 1 kg peşte pentru 1,7 kg de furaj administrat. Pentru o mai bună dezvoltare a peştilor s-a ţinut sub control nivelul oxigenului solvit în apă la o valoare de 7 mg/l cu ajutorul unor aeratoare. În acelaşi timp s-a adminstrat clorură de var şi antibiotice datorită apariţiei unor boli specifice speciei.

Cuvinte cheie: peşte, crap, furaje