C-tin ChirilĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASPECTS REGARDING THE FRICTION PROCESS OF THE OPERATING PARTS OF A DRAWER TYPE PULSATOR OF OWN CONCEPTION

C-tin Chirilă, R. Roşca

Abstract
   The paper presents the results of tests performed in order to evaluate the friction coefficient of the sliding operating parts for a drawer-type, electromagnetic pulsator, own conception. The evaluation of the friction coefficients allows the proper sizing of the electromagnetic pulsator coils. The tests were performed on two drawer-type operating parts, built from different materials. During the tests the pressure was set at a level of 0.05 MPa. Calculation of the normal force over the slider and measurement of the friction force allowed the evaluation of the real the value of the sliding friction coefficient. The tests led to the conclusion that the lower values of the friction coefficient were recorded by the operating parts containing bronze plates and Teflon sliders.

Key words: milking equipments; pulsators


ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE FRECARE AL ORGANELOR DE LUCRU TIP SERTAR ALE UNUI PULSATOR DE CONCEPŢIE PROPRIE

C-tin Chirilă, R. Roşca

Rezumat
   Lucrarea prezintă rezultatele încercărilor prin care s-a determinat valoarea coeficientului de frecare de alunecare, de la nivelul organelor de lucru, de tip sertar, din componenţa unui pulsator electromagnetic, de concepţie proprie. Cunoscând aceste valori se poate face o dimensionare optimă a bobinelor electromagneţilor pulsatorului amintit. Încercările s-au efectuat pe două tipuri de organe de lucru, de tip sertar, utilizând diverse materiale pentru confecţionarea acestora. În timpul încercărilor presiunea de lucru a fost reglată la valoarea de 0,05 MPa. Calculând valoarea forţei normale ce apasă pe sertar în timpul lucrului şi măsurând forţa de frecare de alunecare, se poate calcula valoarea coeficentului de frecare de alunecare real. În urma încercarilor s-a stabilit că organele de lucru ale pulsatorului, care conţin placi din bronz şi sertare din teflon, prezintă cele mai mici valori ale coeficentului de frecare la alunecare.

Cuvinte cheie: echipamente de muls, pulsator