C.-A. Barbacariu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON HORMONAL STIMULATION OF FEMALES FROM POLYODON SPATHULA BREED FOR MATURATION OF SEXUAL PRODUCTS

C.-A. Barbacariu, I.B. Pagu, E. Măgdici, M.C. Cioran, B. Păsărin

Abstract
   The aim of the current paper was to establish and to optimize the doses of Nerestin 5A hormonal synthesis mixture utilised for hormonal bio-stimulation of females belonging to Polyodon spathula breed, function of water temperature. The current research were carried out on three females' batches, of same age (13 years) and reared in the same environmental conditions in an aquaculture farm from Iaşi County. From all females from reproduction batch were gathered roes using biopsy method and was calculated polarization coefficient of their nucleolus. In this way were chosen 3 individuals from each batch, all of them having polarization coefficient between 0.05-0.07. Experiment started when water temperature reached the value of 13°C, when were injected the females from first batch, after that at 15°C second batch and at 17°C for the third one. Injecting was realised in two rounds: first 20% from dose and second, after 12 hours, 80%. The utilised doses were of 0.12, 0.2 and 0.3 ml/kg female body. Maturation percent was of 100% at all those three females' batches differing, function of water temperature, time for maturation. So, at the same administrated dose with the increasing of water temperature is observed a decreasing of maturation time. Roes' quantity which was gathered was between 73-79 g/kg female body.

Key words: Polyodon spathula, artificial reproduction, Nerestin 5A, sturgeons


STUDIU PRIVIND INFLUENŢA TEMPERATURII APEI ASUPRA STIMULĂRII HORMONALE A FEMELELOR DIN SPECIA POLYODON SPATHULA ÎN VEDEREA MATURĂRII PRODUSELOR SEXUALE

C.-A. Barbacariu, I.B. Pagu, E. Măgdici, M.C. Cioran, B. Păsărin

Rezumat
   Scopul acestei lucrări a fost stabilirea şi optimizarea dozelor de preparat hormonal de sinteză Nerestin 5A folosit la stimularea hormonală a femelelor din specia Polyodon spathula, în funcţie de temperatura apei. Cercetările de faţă s-au efectuat pe trei loturi de femele, de aceiaşi vârstă (13 ani) şi care au fost crescute în aceleaşi condiţii de mediu în cadrul unei ferme piscicole din judeţul Iaşi. De la toate femelele din lotul de reproducere s-au recoltat icre prin metoda biopsiei şi s-a calculat coeficientul de polarizare al nucleului acestora. Astfel au fost alese câte 3 exemplare pentru fiecare lot, toate având coeficientul de polarizare cuprins între 0,05-0,07. Experimentul a început când temperatura apei a atins valoarea de 13°C ,atunci au fost injectate femelele din primul lot, apoi la 15°C lotul al doilea şi la 17°C cel de-al treilea. Injectarea s-a făcut în două reprize: prima 20% din doză şi a doua, după 12 ore, 80%. Dozele folosite au fost de 0,12, 0,2 şi 0,3 ml/kg corp femelă. Procentul de maturare a fost de 100% la toate cele trei loturi de femele diferind, în funcţie de temperatura apei, timpul necesar maturări. Astfel, la aceiaşi doză administrată cu cât creşte temperatura apei cu atât scade timpul necesar maturării. Cantitatea de icre recoltată a fost între 73-79 g/kg corp femelă.

Cuvinte cheie: Polyodon spathula, Nerestin 5A, sturioni