Aurelia Nica

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


OBSERVATION ON THE GROWTH PERFORMANCE OF GOLDFISH (Carassius auratus)
REARED IN AQUARIUMS WITH DIFFERENT LEVELS OF VITAMIN C

Aurelia Nica, I. Vasilean, Adina Popescu

Abstract
   A 30 days experiment was conducted from 10 June to 10 July, 2015 into aquariums to evaluate the growth performance of goldfish (Carassius auratus) with different levels of vitamin C supplementation in diets. The size of experimental aquarium was 55 cm x 25 cm x 35 cm. There were three variants named Control (without vit. C), variant V1 (900 mg vit. C per kg feed) and variant V2 (1800 mg vit. C per kg feed). Each of the variants ran in duplicate. Feeding frequency in all variants was 3 times a day. For each variant 30 exemplars of 3 month age with initial weight of 0, 97 g were stocked. Within the experimental period, the fish were fed at the rate at 10% of their body weight and decreased progressively with increasing body weight. The effects of feeding through vitamin C in different proportions on the parameters such as growth in view of live weight, survival rate, feed conversion, specific growth rate, protein efficacy for the Carassius auratus were studied. Results revealed that the growth and dietary utilisation were observed to be greater in variant V1 which contained 900 mg vit C per kg diet followed by V2 variant which contained 1800 mg vit C per kg diet describing clearly the role of a C vit in the diet for growth and feed utilisation. Lowest growth and dietary utilisation was observed in Control variant.

Key words: Carassius auratus, vitamin C, growth, aquariums


OBSERVAŢIE ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE LA CARASUL AURIU (CARASSIUS AURATUS)
CRESCUT ÎN ACVARII CU CONCENTRAŢII DIFERITE DE VITAMINA C

Aurelia Nica, I. Vasilean, Adina Popescu

Rezumat
   Un experiment a fost efectuat pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 iunie-10 iulie, 2015, în acvarii, pentru a evalua performanţa creşterii la carasul auriu (Carassius auratus) cu diferite concentraţii de vitamina C. Dimensiunile acvariilor experimentale au fost 55 cm x 25 cm x 35 cm. S-au experimentat trei variante denumite Control (fără vit. C), varianta V1 (900 mg vit. C / kg furaj) şi varianta V2 (1800 mg vit. C / kg furaj). Fiecare variantă a avut un duplicat. Frecvenţa hrănirii în toate variantele a fost de 3 ori pe zi. Fiecare acvariu a fost populat cu 30 exemplare în vîrstă de 3 luni cu greutatea medie iniţială de 0,97 g. În cadrul perioadei experimentale, peştii au fost hrăniţi cu raţia de 10% din greutatea corporală care a scăzut progresiv cu creşterea masei corporale. Au fost studiate efectele diferitelor concentraţii de vitamina C asupra creşterii şi valorificării furajelor la Carassius auratus prin următorii indicatori:greutate, supravieţuire, factorul de conversie a hranei, rata specifică de creştere şi coeficientul de eficienţă proteică. Rezultatele relevă faptul că o mai bună creştere şi utilizare dietetică au fost obţinute în varianta V1 care a avut un conţinut de 900 mg vit. C/ kg furaj, urmată de varianta V2, cu un conţinut de 1800 mg vit. C, rezultînd în mod clar rolul vitaminei C în creştere şi utilizarea furajului. Cea mai mică creştere şi utilizare a furajului s-a observat în varianta Control.

Cuvinte cheie: Carassius auratus, vitamina C, crestere, acvarii