Adina Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PRELIMINARY ASPECTS CONCERNING MACROINVERTEBRATES QUALITATIVE STRUCTURE IN THE DANUBE RIVER

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, I. Vasilean, Aurelia Nica

Abstract
   The authors present the qualitative structure of macroinvertebrates recorded in the Danube River sector of Calăraşi and Brăila (km 375- km 175). On the basis of samples collected in the vegetative season of the 2011, in seven critical points (PCO1- area Bala end sandbank Caragheorghe, PCO2- area Island Epuraşu, PCO3- upstream and downstream Şeica, PCO4- Islands Ceacâru and Fermecatu, PCO7- Island Fasolele, PCO9- area Varsăturii, PC1O- channel Caleia (Ostrovul Lupu) were highlighted seven taxonomic groups namely: Oligochaeta, Gastropods, Bivalves, Ostracods, Amphipoda, Odonata, Diptera.
   They were identified in total 16 species of macroinvertebrates. Macroinvertebrates are present in all plants analyzed are represented in most of the gastropods (13.79-82.69%).

Key words: macroinvertebrates, species, qualitative structure


ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND STRUCTURA CALITATIVĂ A MACRONEVERTEBRATELOR ÎN DUNĂRE

Adina Popescu, Daniela Ibanescu, I. Vasilean, Aurelia Nica

Rezumat
   Autorii prezintă structura calitativa a macronevertebratelor indentificate în raul Dunarea intre Calăraşi si Brăila (km 375- km 175). Pe baza probelor recoltate în sezonul vegetativ a anului 2011, din şase puncte critice (PCO1- zona Bala şi bancul de nisip Caragheorghe, PCO2- zona insulei Epuraşu, PCO3- amonte şi aval Şeica, PCO4- insulele Ceacâru şi Fermecatu, PCO7- insula Fasolele, PCO9- zona Varsaturii, PC1O- Braţul Caleia (Ostrovul Lupu) au fost puse in evidenta 7 grupe taxonomice si anume: Oligocheta, Gasteropoda, Bivalvia, Ostracoda, Amphipoda, Odonata, Diptera. Au fost identificate în total 15 specii de macronevertebrate. Macronevertebratele sunt prezente în toate staţiile analizate, fiind reprezentate în cea mai mare parte de gasteropode (13.79-82.69%).

Cuvinte cheie: macronevertebrate, specie, structura calitativa