Al.-D. Robu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES REGARDING THE OPPORTUNITY OF ESTABLISHING SOME RURAL PLATFORMS FOR PROCESSING THE LIVESTOCK WASTE INTO ORGANIC FERTILIZERS

Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, I. Gîlcă

Abstract
    The paper aims to provide a series of actual and applicable contributions for the livestock producers to achieve financial savings and contribute to reducing soil, ground and water pollution. The authors conducted a research of primary data sources concerning the management of waste from livestock activities by producers of livestock and on how do the producers from the vegetable sector obtain their natural fertilizers. It was found that most of both private producers in the livestock sector and rural family owners of animals are managing in an inappropriate way the daily waste from livestock. For this reason, it was considered as an opportunity to establish of some common platforms through which the livestock waste to be converted into organic fertilizer used by the large producers or small families involved in the vegetable farm sector. Following some simulations, it was reached an estimated cost of up to 80.000 Euros for such a platform.

Key words: animal waste, pollution, natural fertilizers


STUDII PRIVIND OPORTUNITATEA ÎNFIINŢĂRII UNOR PLATFORME RURALE DESTINATE TRANSFORMĂRII DEŞEURILOR ZOOTEHNICE ÎN ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANICE

Al.-D. Robu, Carmen-Luiza Costuleanu, I. Gîlcă

Rezumat
    Lucrarea de faţă doreşte să aducă o serie de contribuţii concrete şi aplicabile producătorilor din sectorul zootehnic în vederea realizării de economii financiare şi de a contribui la scăderea poluării solului, aerului şi apelor subterane şi de suprafaţă. Autorii au realizat o cercetare din date primare în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile zootehnice de către producătorii din sectorul zootehnic şi a modului de asigurare a îngrăşămintelor de către producătorii din sectorul vegetal. Cercetarea s-a realizat la nivelul a trei comune şi a cinci producători agricoli din sectorul zootehnic, vegetal sau mixt. S-a constatat că în cea mai mare parte, atât producătorii privaţi din sectorul zootehnic, cât şi exploataţiile familiale cu efective de animale gestionează într-un mod defectuos şi poluant deşeurile zilnice provenite de la efectivele de animale. Din acest motiv, s-a luat în considerare oportunitatea înfiinţării unor platforme comune, publice prin intermediul cărora deşeurile zootehnice să fie transformate în îngrăşăminte organice utilizabile de către producătorii sau exploataţiile familiale din sectorul vegetal. În urma unor simulări, s-a ajuns la un cost estimativ de maximum 80.000 Euro pentru o platformă.

Cuvinte cheie: deşeuri, surse de poluare, îngrăşăminte naturale