Taslim Dawan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BUSINESS PROFILE OF DUCK HATCHING EGGS IN WEST JAVA

Taslim Dawan, Sjafril Darana

Abstract
    Field research in the area of duck production center at the northern coast of West Java Cirebon, and Subang Regency has been conducted to determine the characteristics of duck hatching eggs process by using a structured survey method. Survey conducted to a group of duck eggs hatching. Interviews with several actors hatching duck eggs with using a questionnaire. Technical and economic data collected includes germ eggs, original germ eggs number of hatching eggs and number of eggs hatch, egg price, hatching process and DOD sales, DOD prices, costs and the acceptance of the operations results. The data then tabulated and analyzed. The results showed that the hatching of DOD was sold to a group of farmers producing eggs and the farming system in breeders group of meat-producing farming system (drakes), field cultivation system from farmers' majority producing more eggs than male duck farming system. Ducks derived from the cultivation of male ducks were not found in duck farming depends on the season and mostly only exist around the hatchery. Results of the analysis show that the profile of hatching duck eggs business in the research area are still very profitable. Hatchery business profile based on the calculation Benefit Cost Ratio, Break Even Point the price of production and the business volume, gives the value of B / C 1.68, BEP DOD production price of Rp 4500, - / bird and BEP production volume DOD 44,661.- bird / year.

Key words: profile analysis, business hatcheries, duck eggs, DOD


MANAGEMENTUL FERMELOR PENTRU CREŞTEREA RAŢELOR OUĂTOARE ÎN WEST JAVA

Taslim Dawan, Sjafril Darana

Rezumat
    Cercetările experimentale efectuate în cadrul unor complexe pentru creşterea raţelor din zona coastei nordice a provinciei West Java, Cirebon şi Subang Regency au fost realizate pentru a determina caracteristicile procesului de creştere a raţelor ouătoare prin utilizarea unei metode structurate de supraveghere. Studiul s-a efectuat pe loturi de raţe ouătoare. S-au folosit chestionare pentru intervievarea unor persoane implicate în managementul creşterii raţelor ouătoare. Datele tehnice şi economice care au fost colectate au inclus: numărul de germeni de pe ouă, numărul iniţial de germeni de pe ouăle destinate incubaţiei, numărul de ouă obţinute, preţul ouălor, procesul de incubaţie, vânzările DOD, preţul DOD, costurile şi interpretarea rezultatelor obţinute. Datele au fost introduse în tabele şi au fost analizate. Rezultatele analizei arată că industria destinată creşterii raţelor ouătoare în regiune este încă foarte profitabilă. Profilul industriei creşterii raţelor ouătoare s-a bazat pe calculul raportului beneficiu cost, a preţului de vânzare, a volumului afacerii, rezultând valori pentru B/C de 1,68, preţul de producţie BEP DOD de Rp 4500 - / pasăre şi volumul producţiei BEP DOD 44.661- păsări / an.

Cuvinte cheie: analiza profilului, crescătorii, ouă de raţă, DOD