Nicoleta Daniela Frunza

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DEVELOPMENT OF CRUDE PROTEIN IN MAIZE HARVESTED IN MOLDAVIA REGION IN LAST SEVEN YEARS

Nicoleta Daniela Frunza, S. Viţalariu, C. Axinia

Abstract
    The impact which have climate change, the introduction of new hybrid, type of fertilizer or use of irrigation on quantitative and qualitative production of maize is a big challenge facing nutritionists, considering that maize is main raw material used in optimizing recepies. To support nutritionists it was accomplished a study of all chemical analysis conducted in the last seven years in a feed factory from Moldavia with an average consumption of 30000 tons of maize per year. It showed that the factors mentioned above, at this juncture, influence chemical composition and in particular the amount of crude protein of maize in a negative way. Thus the average amount of crude protein (PB) found in maize grown in Moldavia is 8.5% DM, lower by 2.0 percentage points compared to data from the literature, which leads to a higher consumption of protein concentrates and ultimately higher prices of complete feed.

Key words: maize, crude protein, complete feed


EVOLUŢIA PROTEINEI BRUTE DIN BOABELE DE PORUMB RECOLTATE ÎN ZONA MOLDOVEI DIN ULTIMII ŞAPTE ANI

Nicoleta Daniela Frunza, S. Viţalariu, C. Axinia

Rezumat
    Impactul pe care îl au schimbarea climei, introducerea de noi hibrizi, tipul de îngraşământ utilizat sau existenţa irigaţiilor asupra producţiei cantitative dar şi calitative a boabelor de porumb este o mare provocare cu care se confruntă nutriţioniştii, porumbul fiind baza reţetelor furajere. Pentru a veni în sprijinul acestora s-a realizat un studiu al analizelor chimice efectuate în ultimii 7 ani în cadrul unui FNC cu un consum mediu de 30000 tone de boabe de porumb pe an din zona Moldovei. Acesta a evidenţiat faptul că factorii sus menţionaţi, în conjunctura actuală, influenţează compoziţia chimică brută şi în special cantitatea de proteină din porumb într-un mod nefavorabil. Astfel cantitatea medie de proteină brută (PB) regăsită în boabele de porumb cultivate în zona Moldovei este de 8,5%, mai mică cu 2,0 puncte procentuale comparativ cu datele din literatura de specialitate, ceea ce duce la un consum mai mare de concentrate proteice şi în final preţuri mai mari a nutreţurilor combinate complete.

Cuvinte cheie: porumb boabe, proteina brută, nutreţ combinat