N. Stanciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE AVERAGE HOURLY FREQUENCY OF DIFFERENT BEHAVIOR MANIFESTATIONS OF ADULT NEW ZEALAND WHITE AND CALIFORNIAN RABBITS DURING WINTER SEASON

N. Stanciu, Elena Popescu-Miclosanu

Abstract
    Studies on rabbit behavior as an indicator of their welfare are incomplete, contradictory and represented the concern of a small number of researchers, who, in general, did not take into account the production issues involved; therefore, an ethological research was conducted, considering the winter season circumstances, on 16 New Zealand White and Californian rabbits, for 20 days on month, under general raising conditions as provided by literature. The average temperature was of-2.40 ± 1.30 C °C. They were monitored based on ethological records specific to rabbits, in 10 hourly intervals, between 8 a.m. and 6 p.m. During the winter period, the New Zealand White females had an average hourly frequency of 1.20 ± 0.06 of feeding activities, whilst the Californian females had a frequency with 22.6% higher, of 1.55 ± 0.11. The smelling and cage exploring behaviors had an average hourly frequency higher on Californian females (1.30 ± 0.12 and respectively of 1.44 ± 0.21 on Californian females and 0.92 ± 0.07 and 1.15 ± 0.11 manifestations per hour on New Zealand White females). Rest behaviors had a higher frequency on Californian females compared to the New Zealand White ones. New Zealand White females registered more abnormal behavior activities than Californian females. During the winter period, the New Zealand White males had an average frequency of 1.15 ± 0.12 feeding activities, similar to the one of Californian males which was 1.17 ± 0.14. The smelling and cage exploring behaviors had a higher frequency on Californian males (1.80 ± 0.22 and respectively 1.52 ± 0.15 on Californian males and 1.33 ± 0.17 and respectively 1.21 ± 0.17 on New Zealand White males). Rest behaviors registered an average frequency higher on Californian males, whilst the New Zealand White males registered a higher frequency of abnormal behaviors. In conclusion, we can confirm that during the winter period, Californian females manifest a significantly higher number of feeding rounds than the males from the same breed and both New Zealand White males and females. The smelling and cage exploring behaviors are more frequent on Californian males and females than on New Zealand White males and females. Californian females are generally more active than the same breed of males, both regarding to activities such as watering, defecation, urinating, hygiene behaviors and also rest.

Key words: behavior, rabbits, winter season


STUDIU PRIVIND FRECVENŢA MEDIE ORARĂ A DIFERITELOR MANIFESTĂRI COMPORTAMENTALE ALE IEPURILOR ADULŢI DIN RASELE NEOZEELANDEZ ALB ŞI CALIFORNIAN ÎN SEZONUL DE IARNĂ

N. Stanciu, Elena Popescu-Miclosanu

Rezumat
    Studiile privind comportamentul iepurilor ca indicator al bunăstării acestora fiind fragmentare, contradictorii şi preocuparea unui număr mic de cercetători, care în general nu au ţinut seama de aspectele de producţie implicate, s-auefectuat cercetări etologice, în condiţiile sezonului de iarnă. Studiul s-a desfăşurat pe 16 iepuri Neozeelandez alb şi Californian, timp de 20 zile, în condiţii de mediu corespunzătoare celor prevăzute de literatura de specialitate. Monitorizarea activităţilor s-a făcut pe baza unor fişe etologice specifice iepurilor, în 10 intervale oare, între orele 08.00-18.00. În perioada de iarnă, femelele din rasa Neozeelandez alb au avut o frecvenţă medie orară de 1.20 ± 0.06 activităţi de hrănire, în timp ce la femelele din rasa Californian aceasta a fost cu 22.6 % mai mare, de 1.55 ± 0.11. Comportamentele de mirosit şi cele de explorare a cuştii au avut o frecvenţă medie orară mai ridicată la iepuroaicele din rasa Californian (1.30 ± 0.12 şi respectivde 1.44 ± 0.21 la femelele Californian şi de 0.92 ± 0.07 şi de 1.15 ± 0.11 manifestări pe oră la cele din rasa Neozeelandez alb). Comportamentele de odihnă au avut o frecvenţă medie orară mai ridicată la femelele Californian comparativ cu cele Neozeelandez alb. Femelele Neozeelandez alb au inregistrat mai multe activităţi de comportamente anormale comparativ cu femelele Californian. În perioada de iarnă, masculii din rasa Neozeelandez alb au avut o frecvenţă medie orară de 1.15 ± 0.12 activităţi de hrănire, asemănătoare cu cea a masculilor din rasa Californian,care a fost de 1.17 ± 0.14. Comportamentele de mirosit şi de explorare a cuştii au avut o frecvenţă medie orară mai ridicată la masculii din rasa Californian (1.80 ± 0.22 şi respectiv de de 1.52 ± 0.15 la masculii Californian şi de 1.33 ± 0.17 şi respectiv 1.21 ± 0.17 la masculii de Neozeelandez alb). Comportamentele de odihnă au înregistrat o frecvenţă medie orară mai ridicată la masculii din rasa Californian, în timp ce masculii din rasa Neozeelandez alb au înregistrat o frecvenţă medie orară mai ridicată a comportamentelor anormale.În concluzie, se poate afirma că în perioada de iarnă femelele din rasa Californian manifestă un număr semnificativ mai mare de reprize de hrănire decât masculii din aceeaşi rasă şi atât masculii cât şi femelele de Neozeelandez alb. Comportamentele de mirosit şi cele de explorare a cuştii sunt mai frecvente la femelele şi masculii de rasă Californian decât la femelele şi masculii de Neozeelandez alb. Iepuroaicele Californian sunt în general mult mai active decât masculii din aceeaşi rasă şi în ceea ce priveşte alte activităţi ca adăparea, defecarea, urinarea, comportamentele de igienă, dar şi de odihnă.

Cuvinte cheie: comportament, iepuri, sezonul de iarnă