M.G. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF CERTAIN FACTORS INFLUENCING MEAT PRODUCTION IN ROSS-308 CHICKEN HYBRID

M.G. Usturoi

Abstract
    Chickens gender and slaughtering age were studied as factors that could affect the slaughtering technical parameters (dressed yield and proportion of cut parts from whole carcass). There have been established 3 groups of Ross-308 chicken broilers, consisting each in 100 individuals (50 males and 50 females), slaughtered gradually when groups reached, consecutively the ages of 35, 42 and 49 days. Increase of this moment from 35 to 49 days resulted in better live weight, with 55.09% in males, with 46.90% in females. Dressed yield calculated on fresh carcasses was 0.54-1.17% better in females compared to males. On refrigerated carcasses there were found also 0.50-0.83% higher values in females, which suggest decreased drip loss in males. Calculation of cut parts proportion from whole carcass revealed more back percentage in the chickens slaughtered at 35 days, compared to the other slaughter ages (+ 1.48...2.32% in males and + 0.97 ... 1.70% in females. Compared to this first slaughter moment, the other chosen ages brought better breast proportion (0.85-1.52% higher in males and 0.82-1.20% higher in females), whole chicken legs proportion (+0.50...0.57% in males and + 0.06...0.36% in females) even that of the wings (0.13-0.23% improvements in males and 0.09-0.14% in females). The achieved results underline that slaughtering the Ross-308 chickens at ages of 42 and especially of 49 days is related to improved dressed yields and proportion of the high value cut parts. Also, the separate - genders rearing is recommended.

Key words: Ross-308, age, gender, slaughtering, poultry


STUDIUL UNOR FACTORI DE INFLUENŢĂ AI PRODUCŢIEI DE CARNE LA HIBRIDUL DE GĂINĂ ROSS-308

M.G. Usturoi

Rezumat
    A fost studiat modul în care indicatorii tehnici de abatorizare (randament la sacrificare şi ponderea porţiunilor tranşate din carcase) sunt influenţati de sexul şi vârsta de sacrificare a păsărilor. Au fost constituite 3 loturi de pui broiler de găină Ross-308, formate din câte 100 exemplare (50 masculi şi 50 femele), cu sacrificare la vârstele de 35, 42 şi 49 zile. Majorarea vârstei de sacrificare de la 35 la 49 zile a condus, în mod firesc, la creşterea greutăţii puilor cu 55,09% în cazul masculilor şi cu numai 46,90% în cel al femelelor. Randamentul la sacrificare stabilit la cald a fost mai mare cu 0,54-1,17% la femele, situaţie valabilă şi pentru cel calculat după 24 ore de refrigerare, cu menţiunea că diferenţa faţă de masculi a fost de numai 0,50-0,83%, ceea ce indică pierderi mai reduse de apă din carnea masculilor. Stabilirea ponderii porţiunilor tranşate a indicat niveluri mai ridicate pentru tacâm la puii sacrificaţi la 35 zile, comparativ cu celelalte 2 vârste (cu 1,48-2,32% la masculi şi cu 0,97-1,70% la femele. În schimb a crescut proporţia de participare a pieptului (mai mare cu 0,85-1,52% la masculi şi cu 0,82-1,20% la femele), a pulpelor (cu 0,50-0,57% la masculi şi cu 0,06-0,36% la femele) şi chiar a aripilor (cu 0,13-0,23% la masculi şi cu 0,09-0,14% la femele). Rezultatele obţinute indică faptul că sacrificarea hibridului de găină Ross-308 la vârsta de 42 şi mai ales de 49 zile, determină creşterea randamentului la sacrificare şi a ponderii porţiunilor anatomice cu importanţă economică, de unde şi recomandarea de creştere separată pe sexe.

Cuvinte cheie: Ross-308, vârstă, sex, sacrificare, carne