Kenawi, M.A.

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF PACKAGING MATERIALS AND STORAGE CONDITIONS ON THE MOISTURE SORPTION ISOTHERM OF SOLAR DRIED TABLE EGG POWDER

Kenawi, M.A., Zaghlul, M.M.A., Abdel-Hameed, S.M.

Abstract
    Moisture sorption isotherms of solar dried whole egg, egg white and egg yolk stored in different packaging materials at 25°C and relative humidity (RH) range from 22.50 to 92.50%were investigated. The water vapour transmission rate (WVTR) of the packaging materials was also determined at the same storage conditions. The data showed an increase in the (WVTR) values along with increasing the RH levels. The values were slightly high for the LDPE, whereas, there was no marked difference in the WVTR values for both HDPE and laminated polyethylene / nylon bags. The equilibrium moisture content (EMC) values for all samples were slightly high in the egg white, followed by whole egg and egg yolk. The (EMC) values for the samples increased with increasing the storage relative humidity. However, an inverse relationship was observed between the storage relative humidity and the time required to reach equilibration for all samples. The isotherm curves had sigmoidal shapes typical for food and all curves followed similar patterns. The data also showed that the appropriate RH for storage of solar dried egg samples under the previous storage conditions should be below 33% using suitable packaging materials with low water vapour transmission rate such as HDPE or laminated polyethylene / nylon bags.

Key words: Packaging materials, table egg, sorption isotherm, storage


EFECTUL AMBALAJELOR ŞI A CONDIŢIILOR DE STOCARE ASUPRA UMIDITĂŢII ŞI ABSORBŢIEI IZOTERMICE ASUPRA PRAFULUI DE OUĂ USCAT LA SOARE

Kenawi, M.A., Zaghlul, M.M.A., Abdel-Hameed, S.M.

Rezumat
    În această lucrare a fost investigată absorbţia izotermică a umidităţii ouălor, albuşului şi gălbenuşului care au fost uscate cu ajutorul energiei solare şi care sunt depozitate în diferite tipuri de ambalaje la o temperatură de 25°C şi o umiditate relativă (UR) cuprinsă între 22,50 şi 92,50%. Procentul de transmisie a vaporilor de apă (WVTR) pentru tipurile de ambalaje folosite a fost deasemenea determinat în aceleaşi condiţii de depozitare. Rezultatele obţinute arată o creştere a valoriilor WVTR odată cu creşterea nivelului umidităţii relative. Valorile au fost ceva mai mari pentru LDPE, în timp ce atât pentru HDPE cât şi pentru pungile laminate din polietilenă/nailon nu au fost observate diferenţe în ceea ce priveşte valorile obţinute WVTR. Valorile Valorile conţinutului echilibrat de umiditate (EMC) pentru toate probele au fost ceva mai mari pentru albuş, fiind urmate de oul întreg şi de gălbenuş. Valorile pentru EMC obţinute pentru probele analizate au crescut odată cu creşterea umidităţii relative din spaţiul de depozitare. Cu toate acestea, s-a observat o relaţie inversă între umiditatea relativă din spaţiul de stocare şi timpul necesar pentru atingerea stării de echilibru în toate probele analizate. Curbele izoterme au o formă sigmoidală caracteristică pentru alimente şi toate celelalte curbe au avut acelaşi trend. Datele obţinute arată că cea mai bună umiditate relativă pentru depozitarea probelor de ouă uscate la soare trebuie să fie sub 33% cu folosirea de ambalaje din materiale care să aibă un procent mic de transmisie a vaporilor de apă cum ar fi HDPE sau pungile laminate din polietilenă/nailon.

Cuvinte cheie: material de ambalat, ouă de consum, absorpţie izotermă, depozitare