Ismudiono Ismudiono

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF BORN CALVES' SEX BASED ON INSEMINATION TIME IN DAIRY COWS

Ismudiono Ismudiono, Pudji Srianto, Trilas Sardjito, Tita Damayanti Lestari

Abstract
    Former researchers found that there are differences of shape, cap size, motility ability, age, electricity and chemical characters between Y and X chromosome bearing sperm. Y sperm moves faster, has smaller size but shorter life time within female reproduction tract. In opposite, X sperm is 3% fatter and has more round shape. Concerning its bigger shape, X sperm moves slower, but has longer life time in female reproductive tract. Based on that matter, this research was conducted to find out the sex of born calves depend on insemination time, early to inseminate, best time to inseminate and late to inseminate. This research used 40 head of cows, divided by four groups; each group consists of 10 head. Control group was inseminated by sexed semen, first, second, third and forth group was inseminated by unsexing semen, respectively on early, the best and late time of insemination. Successfully pregnancy was obtained from the best time insemination, both by sexing and unsexing semen. While born calves sex were not significant different, meant almost the same, from both semen. Research result showed insemination by both sexing and unsexing semen which was done in early time to inseminate will tend yield female calves.

Key words: sexing semen, insemination time, dairy cow, born calves sex


DETERMINAREA SEXULUI VIŢEILOR PE BAZA PERIOADEI DE INSEMINARE LA VACILE DE LAPTE

Ismudiono Ismudiono, Pudji Srianto, Trilas Sardjito, Tita Damayanti Lestari

Rezumat
    Cercetări anterioare au arătat că există diferenţe între forma, dimensiunea calotei, capacitatea de mobilitate, vârsta, caracteristicile electrice şi chimice între cromozomii Y şi X din spermă. Cromozomii Y din spermă se mişcă mai repede, au dimensiuni mai reduse dar au şi o durată mai redusă de viaţă în interiorul tractului reproductiv femel. În opoziţie cromozomii X din spermă sunt cu 3% mai mari şi au o formă mult mai rotunjită. Datorită formei mai mari cromozomii X din spermă se mişca mai încet, dar au o durată mai mare de viaţă în tractul reproductiv femel. Bazându-ne pe aceste aspecte, cercetările de faţă s-au axat pe determinarea sexului viţeilor în funcţie de perioada de inseminare, de cea mai timpurie periodă de inseminare, de cea mai bună perioadă de insiminare şi de cea mai târzie perioadă pentru efectuarea inseminării. În cadrul acestui studiu au fost folosite un număr de 40 de vaci, împărţite în patru loturi, fiecare dintre aceastea având un număr de 10 capete. Lotul martor a fost inseminat folosind spermă sexată, primul, al doilea, al treilea şi al patrulea grup au fost inseminate folosind spermă nesexată, respectiv în cea mai timpurie, în cea mai potrivită precum şi în cea mai târzie perioadă de inseminare. Un procent bun pentru graviditate a fost obţinut când inseminarea s-a realizat în cea mai propice perioadă, atât la utilizarea spermei sexate cât şi a celei nesexate. Sexul produşilor obţinuţi nu a diferit în mod semnificativ pentru ambele tipuri de spermă folosită. Rezultatele cercetărilor arată că inseminarea cu spermă sexată sau nesexată care a fost realizată timpuriu tinde să dea naştere la produşi de sex feminin.

Cuvinte cheie: spermă sexată, perioada de inseminare, vaci de lapte, sexul viţeilor născuţi