Ioana Nicolae

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CYTOGENETIC STUDIES IN THE GREEK BUFALLO (BUBALUS BUBALIS)

Ioana Nicolae, A. Lymperopoulos, E. Nistor, V. Christodoulou, V.A. Bampidis, D.M. Vidmichi

Abstract
   The main purpose of this work was to describe the karyotype of the Greek buffalo. Cytogenetic studies were carried out on a group of 42 Greek buffaloes (21females and 21 males) raised in 5 Greek farms. The collected blood samples arrived to Romanian cytogenetic laboratory in the same day and two types of cell cultures were performed: normal cultures and cultures with addition of analog bases during the last hours of incubation to get improved R-banding patterns and SCEs test. Slides from both cultures were stained with acridine orange or giemsa. The methaphase plates were studied under a Nikon microscope, captured with a CCD camera and were processed by a specific image software. The RBA-banding karyotype for male (2n=50,XY) and female (2n=50,XX) have been done. The present study revealed that 21 males and 20 females had normal karyotype and one female was found with chromosomal instability, showing frequent mono- and bi-chromatidic breakages on autosomes and heterosomes. For each investigated animal the cytogenetic analysis bulletin has been delivered.

Key words: greek buffalo; karyotype; chromosomal instabi


STUDII CITOGENETICE LA BIVOLUL GRECESC

Ioana Nicolae, A. Lymperopoulos, E. Nistor, V. Christodoulou, V.A. Bampidis, D.M. Vidmichi

Rezumat
   Scopul acestei lucrări a fost descrierea cariotipului la bivolul crescut în Grecia. Studiile citogenetice s-au efectuat pe un lot de 42 de bivoli (21 femele şi 21 masculi) crescuţi în 5 ferme greceşti. Probele de sânge au fost recoltate, transportate în laboratorul de citogenetică din România în aceeaşi zi şi au fost montate două tipuri de culturi de celule: culturi normale şi culturi cu adaos de baze analoage, pentru ultimele ore de incubaţie, necesare obţinerii de benzi R şi aplicării testului SCEs. Preparatele din ambele tipuri de culturi au fost colorate cu acridine orange şi giemsa, au fost examinate la microscopul Nikon, achiziţionate cu o cameră video şi procesate cu un program specific de analiză de imagine. S-a realizat cariotipul bandat R atat pentru masculi cât şi pentru femele. Studiul de faţă a evidenţiat cariotip normal pentru 21 de masculi. Din cele 21 de femele examinate, 20 femele au prezentat cariotip normal iar o femelă a prezentat în complementul cromozomal numeroase rupturi mono-şi bi-cromatidice pe autosomi şi heterosomi, fiind diagnosticată cu instabilitate cromozomală. Pentru fiecare animal investigat a fost eliberat buletinul de analiză citogenetică.

Cuvinte cheie: bivol grecesc; cariotip; instabilitate cromosomală